Фокус върху работата на педагогическите асистенти в Сърбия

Формуляр за кандидатстване
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) има удоволствието да обяви конкурс за участие на 17 човека в двудневна учебна визита в Крагуевац, Сърбия, организирана със съдействието на РЕЙН Сърбия.

През 2011 година Министерството на образованието и науката на Република Сърбия въвежда длъжността „педагогически асистент“ с цел предоставяне на помощ и допълнителна образователна подкрепа както на деца и ученици, така и на самите педагози, които работят с тях. Педагогическите асистенти в Сърбия поддържат тясна връзка с педагогическия екип,  родители, местни лидери и представители на граждански организации с цел осигуряване на по-стимулираща и интегрирана образователна среда.

Учебната двудневна визита в гр. Крагуевац, Сърбия има за цел да запознае участниците с работата на педагогическите асистенти и значимостта на образователната медиация в Сърбия, да разгледа приликите и разликите с длъжностите „помощник-възпитател“ и „образователен медиатор“ в България, и да осигури възможност за обмяна на опит и добри практики между членовете на РЕЙН България и членовете на РЕЙН Сърбия.

По време на визитата, участниците ще посетят детска градина „Гергьовден“ в гр. Крагуевац, където ще могат да проведат наблюдение на педагогическия процес, а след това ще могат да разговарят с персонала на детската градина. Участниците ще проведат заключителна кръгла маса с екипа на РЕЙН Сърбия и на Професионалната асоциация на педагогическите асистенти в Сърбия.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ: 27 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Можете да се обръщате с въпроси към Иван Иванов, координатор на Мрежа РЕЙН, +359 882 641 017, iivanov@tsa-bulgaria.org.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА КАНДИДАТИТЕ!

T