Eolas riachtanach le d'ordú a phróiseáil

Beidh na mataí seo úsáideach do dhaltaí/scoláirí Úcránacha, ar cainteoirí Úcráinise agus/nó Rúisise iad, agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis na hathruithe teangeolaíocha amach rompu i nGaeilge.

Bheimis buíoch dá ndeimhneofaí líon na mataí a bheadh de dhíth le bhur gcomhghleacaithe. Seachadadh amháin in aghaidh na scoile. 

Déan na sonraí thíos a chomhlánú, le do thoil.
Má tá aon cheisteanna agat, seol ríomhphost chuig eolas@cogg.ie le do thoil.

Question Title

* 1. Toilím go ndéanfaidh COGG agus an PPLI an t-eolas pearsanta seo thíos chun cuspóirí an ordaithe seo.

Question Title

* 2. Ainm Iomlán (Ainm agus Sloinne)

Question Title

* 3. Ainm na Scoile

Question Title

* 4. Uimhir Rolla na Scoile

Question Title

* 5. Seoladh na Scoile

Question Title

* 7. Eircód na Scoile

Question Title

* 8. Uimhir ghutháin (don chúiréir)

Question Title

* 9. Líon na mataí teanga atá de dhíth ar do scoil

T