Notă informativă

Dragă participant(ă),

Sunteți invitat să participați la un sondaj realizat ca parte a proiectului de cercetare FirEUrisk H2020, finanțat de Uniunea Europeană.

Înainte de a vă decide să participați la acest sondaj, vă rugăm să lecturați următoarele informații și, dacă consimțiți, să vă dați acordul participării dvs. la sondaj.
Despre ce este proiectul de cercetare FirEUrisk ?
Proiectul FirEUrisk intenționează să dezvolte, să evalueze și să disemineze o strategie integrată bazată pe știință pentru: 1) extinderea sistemelor actuale de evaluare a riscului de incendiu de pădure, inclusiv prin includerea unor factori critici de risc care anterior nu au fost luați în considerație; 2) să producă măsuri eficiente pentru a reduce condițiile actuale de risc de incendiu și 3) să adapteze strategiile de management la schimbările climatice și socioeconomice viitoare așteptate. Acest lucru va fi realizat în strânsă colaborare între cercetători, părțile interesate și cetățeni, integrând tehnologii noi, instrucțiuni și recomandări privind politica specifică pentru a îmbunătăți sistemele și practicile actuale de la scară regională la scara întregii UE.

Acest sondaj este elaborat în cadrul activității 1.1.3 „Factori Declanșatori Umani ai Incendiilor și participarea publicului la prevenirea și pregătirea împotriva incendiilor” a proiectului FirEUrisk (Lider de activitate: Universidad de Alcala - Spania), în care se va dezvolta un cadru pentru angrenarea cetățenilor în cercetarea științifică în vederea analizei percepției persoanelor și a părților implicate asupra cauzelor și impactului incendiilor de pădure care afectează suprafețe mari, prin analiza atitudinilor și percepțiilor publice, prin intermediul unui sondaj dedicat, precum și prin ateliere de lucru participative. Totodată, în cadrul activității va fi dezvoltată un prototip de aplicație mobilă pentru a ajuta la îmbunătățirea gradului de conștientizare a pericolului de incendiu de pădure în zonele predispuse la acest risc.
Care este durata de implementare a proiectului FirEUrisk?
Durata proiectului este de 48 de luni.
 
Ce va trebui sa faceți?
În scopul activității de cercetare menționate mai sus, sunteți rugați să participați la acest sondaj on-line. Acest sondaj are ca scop colectarea de date relevante despre percepția în rândul cetățenilor asupra Factorilor Declanșatori Umani la Incendii de Pădure și asupra riscului de incendiu. Sondajul va cuprinde întrebări care vizează colectarea de date utile pentru proiectarea unui prototip de aplicație mobilă în scopul de a ajuta la îmbunătățirea gradului de conștientizare a riscului de incendiu în zonele predispuse la acest tip de risc.

Nu vor fi colectate date personale.
Cum se va desfășura acest sondaj ?
Această activitate de cercetare se va desfășura on-line.

Cât de des va trebui să participați în această activitate și pentru cât timp?
Veți participa o singură dată. Sondajul constă în principal din întrebări închise și va dura doar aproximativ 15 minute pentru a fi completat.

Veți putea fi contactat într-o etapă ulterioară a proiectului?
Nu.
 
Cum va folosi Consorțiul FirEUrisk datele obținute din sondaj ?
Nu vor fi colectate date personale. Totuși, în scopul acestui sondaj, unele date care sunt colectate (de exemplu, sex, vârstă, localitatea de reședință, naționalitate, nivel educațional, ocupație) ar putea duce, deși indirect (prin prelucrare și asociere cu alte date), la identificarea respondentului. Datele vor fi analizate numai în formă agregată și nu vor fi niciodată asociate cu persoanele vizate identificate. Nu se vor efectua sub nicio formă operațiuni care să permită identificarea respondentului.

Informațiile pe care le veți furniza sunt utilizate numai în scopul acestui studiu și în special în scopul Activității 1.1.3.
Cum va trata Consorțiul FirEUrisk cu constatările incidentale?
Există o politică privind constatările incidentale și este inclusă în cadrul etic al proiectului.

Nu sunt anticipate constatări accidentale în cadrul acestui sondaj.

Cum veți putea afla despre rezultatele studiului?
Rezultatele sondajului vor fi raportate de către liderul activității în contextul livrabilului D1.3 al proiectului FirEUrisk. Raportul va fi publicat pe site-ul web al proiectului (https://fireurisk.eu/).

Ce se întâmplă dacă nu doriți să participați sau dacă vă răzgândiți în timpul studiului?
Participarea dumneavoastră la sondaj este complet voluntară și anonimă și puteți alege să nu mai participați în orice moment, fără consecințe.

Există riscuri previzibile, disconfort sau dezavantaje care ar putea apărea?
Nu există riscuri previzibile, disconfort sau dezavantaje.

Cine este persoana de contact?
Dacă aveți întrebări despre studiu și despre utilizarea informațiilor pe care le-ați furnizat în cadrul acestui studiu, vă rugăm să contactați partenerul responsabil FirEUrisk pentru acest sondaj: ISIG - Ramona Velea – velea@isig.it sau persoana desemnată responsabilă pentru partea etică: Marina Andeva (ISIG) – andeva@isig.it.

Question Title

* 1. Sunteți de acord să participați la acest sondaj?

 
4% of survey complete.

T