Sarkoidose og Fatigue

Du blir nå bedt om å svare på et FAS-spørreskjema (Fatigue Assessment Scale) der du vurderer din egen fatigue.

Hvis du fullfører denne undersøkelsen, blir resultatene dine samlet inn og etter all sannsynlighet brukt i vitenskapelige undersøkelser.

Informasjonen du gir oss, kommer alltid til å forbli konfidensiell og anonym.

På vegne av alle pasienter med sarkoidose, ønsker vi på forhånd å takke deg for ditt samarbeid.

Question Title

* 1. Hva er ditt kjønn?

Question Title

* 2. Hvor lenge har du hatt sarkoidose?

Question Title

* 3. Jeg er plaget av:

Question Title

* 4. Vi ber deg vennligst om å fylle ut FAS-spørreskjemaet.

Hvis du trykker på (denne lenken), åpnes spørreskjemaet i et nytt vindu. Vennligst returner til denne siden etter å ha fullført undersøkelsen og skriv inn FAS-resultatene dine i boksen nedenfor.

Vennligst fyll inn tallene du har fått etter å ha fullført spørreskjemaet via lenken ovenfor.

T