Cám ơn quý vị đã dành thời gian trả lời bản thăm dò ý kiến về Mức Độ Gắn Bó của Gia Đình của chúng tôi. Ý kiến đóng góp của quý vị là rất quan trọng. Các mục đánh dấu hoa thị (*) là các mục bắt buộc phải điền. Bản thăm dò ý kiến này sẽ mất khoảng 5-10 phút để hoàn tất.

T