Question Title

* 1. Hvilke aktiviteter deltar du eller ditt barn vanligvis på?

Question Title

* 2. Hvordan syns du idrettslaget har håndtert korona-krisen?

Question Title

* 3. Syns du informasjonen fra idrettslaget har vært god nok?

Question Title

* 4. Har klubben fulgt opp Korona-reglene på en god nok måte?

Question Title

* 5. Hva syns du om treningstilbudet fra idrettslaget forholdene tatt i betraktning?

Question Title

* 6. Har dere andre kommentarer relatert til idrettslagets håndtering av korona-krisen?

0 of 6 answered
 

T