Akutno bubrežno oštećenje-stavovi i aktuelna praksa

Poštovane koleginice i kolege,
Anketa koja je pred Vama namenjena je internistima, pre svega nefrolozima, kao i lekarima drugih specijalnosti, u cilju sprovođenja istraživanja o trenutnim stavovima i aktuelnoj praksi u vezi sa terapijskim postupkom kod pacijenata sa akutnim bubrežnim oštećenjem.  
S obzirom da optimalno vreme početka lečenja metodama zamene funkcije bubrega (ZFB) još uvek nije jasno definisano, kao i da standarni klinički parametri i novi biomarkeri nisu optimizirali ishode lečenja, ukazuje se potreba da u aktuelnim uslovima i u odnosu na našu populaciju definišemo kriterijume ranog/kasnog početka kako bi formirali smernice u lečenju.
Osnovni cilj ove ankete je da pomogne u koncipiranju budućeg kliničkog rada u  proceni indikacija, optimalnog vremena početka lečenja, izboru vaskularnog pristupa, vrsti modaliteta, primenjenoj dozi, antikoagulaciji i drugim aktuelnim pitanjima kako bi poboljšali svakodnevni klinički rad i smanjili komplikacije.

  • Anketa sadrži ukupno 40 pitanja i za njeno popunjavanje potrebno je 10 minuta.
  • Vaše učešće je potpuno dobrovoljno i svi odgovori su strogo poverljivi.
  • Anketa je anonimna i individualni odgovori neće biti prikazani.
Molimo Vas da ispunite anketu i unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji!

Question Title

* 1. Koje je vaše područje rada?

Question Title

* 2. Koliko godina radnog staža imate?

Question Title

* 3. U ustanovi kog tipa radite?

Question Title

* 4. U Vašoj ustanovi indikaciju za započinjanje lečenje metodama zamene bubrežne funkcije postavlja:

Question Title

* 5. U proteklih godinu dana koji je procenat pacijenata hospitalizovanih zbog akutnog bubrežnog oštećenja, u Vašoj ustanovi,  zahtevao metode zamene bubrežne funkcije?

T