Screen Reader Mode Icon
Pahintulot na May Kaalaman sa Survey (Filipino)

Ang survey na ito ay naglalayong malaman nang higit pa tungkol sa Temporary Foreign Work sa Squamish upang matutunan kung paano mas mahusay na suportahan ang bagong dating na komunidad. Ang iyong feedback ay lubhang mahalaga. Ang iyong mga opinyon, kaisipan, at mungkahi ay magdudulot sa amin ng pagkakataon na mapabuti ang aming trabaho, kabilang ang aming mga serbisyo at adbokasiya, upang mas matugunan namin ang mga pangangailangan ng komunidad.

Ang iyong pakikilahok sa survey na ito ay boluntaryo. Maaari mong bawiin ang iyong mga sagot sa pag-aaral anumang oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa miwow@welcomesquamish.ca. Maaari mo ring malayang tumanggi sa pagsagot sa mga partikular na tanong na maaaring hindi komportable sa iyo. Ang lahat ng impormasyong ibinigay ay mananatiling protektado at kumpidensyal.

Sa pamamagitan ng pagpili sa "Sumasang-ayon Ako" sa ibaba, ibinibigay ko ang aking lagda at sumasang-ayon na makilahok sa survey na ito.

Mangyaring punan ang mga sumusunod na tanong. Mangyaring huwag mag-atubiling iwanang blangko ang anumang mga tanong kung hindi ka komportable na magbigay ng sagot.

Maraming salamat sa iyong oras!

Salamat sa pakikilahok sa survey. Kung gusto mong makapasok sa isang draw para sa isang premyo mangyaring ibigay ang iyong email:

Question Title

* 1. Sumasangayon ako

Question Title

* 2. Nakatira ka ba sa Squamish?

T