1. Anketa za mlade

Ova anketa je anonimna. Provodi se u sklopu projekta „Burza poduzetničkih ideja“ od strane Udruge diplomiranih studenata Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Zaokružite one odgovore za koje smatrate da su najbliži Vašem mišljenju/stavu.

Question Title

* 1. Jesi li upoznat/a s postojanjem Savjeta mladih Grada Pule?

Question Title

* 2. Znaš li koja je funkcija Savjeta mladih Grada Pule i koji je njihov program rada?

Question Title

* 3. Označi one organizacije čiji si član/ica:

Question Title

* 4. Jesi li ikad bio/la na predavanjima/radionicama koje organiziraju udruge, poput stjecanja novih znanja i vještina?

Question Title

* 5. Koje teme predavanja/radionica smatraš da bi se trebale održati u Puli?

Question Title

* 6. Je li Pula grad koji zadovoljava/odgovara na potrebe i želje mladih?

Question Title

* 7. Koje usluge smatraš da bi trebale biti dostupne mladima u Puli? (možeš zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 8. Što bi, od navedenog, trebao sadržavati Pulski centar za mlade kako bi u njemu provodio/la slobodno vrijeme? (možeš zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 9. Što bi ti sam/a s grupom prijatelja /ica želio /la organizirati u Centru za mlade?

Question Title

* 11. Koji problemi, prema tvom mišljenju, najviše zabrinjavaju mlade u Gradu Puli?

  Nevažno Manje važno Ne znam procijeniti Vrlo važno Iznimno važno
Fizičko nasilje među mladima
Fizičko nasilje prema mladima
Neodgovorno seksualno ponašanje
Nedostatak tolerancije prema manjinskim društvenim skupinama (vjerske i nacionalne manjine, seksualne manjine, osobe s invaliditetom, starije osobe i dr.)
Nezaposlenost mladih
Ovisnost mladih o drogama, alkoholu i duhanu
Nekvalitetno i nedostupno obrazovanje
Učenje po sistemu nepovezivanja prakse s teorijom
Nedovoljno prakse tijekom studiranja
Demotivirajuće društvo
Niska politička participacija mladih
Nedovoljna briga društva i države za mlade
Nizak životni standard
Apatičnost i nedostatak interesa za društvena zbivanja
Okupiranost zabavom i potrošnjom
Nedostatak životne perspektive
Nepostojanje mjesta za izlaske i druženja
Problem stambenog pitanja
Nedovoljno edukativnih programa za samozapošljavanje

Question Title

* 12. Tko je, prema tvom mišljenju, najodgovorniji za rješavanje problema mladih u društvu? (rangiraj od 1 do 9, 1 = najodgovorniji, 9= najmanje odgovoran)

Question Title

* 13. Što smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Puli počnu djelotvornije rješavati? (moguće je zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 14. U kojoj si od navedenih aktivnosti spreman/a sudjelovati u cilju rješavanja problema? (možeš zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 15. Koji si vid mobilnosti dosad probao / la? (možeš zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 16. Baviš li se sportom?

Question Title

* 17. Koliko si zadovoljan/ a sportskim standardima / sportskom ponudom u Puli?

  U potpunosti nezadovljan/na Uglavnom nezadovoljan/na Ne znam procijeniti Uglavnom zadovoljan/na Izrazito zadovoljan/na
Sportska igrališta i tereni
Unutarnja infrastruktura (bazeni, dvorane...)
Opremljenost sportskih prostora
Dostupnost sportskih sadržaja (cijena, kvaliteta, lokacija)

Question Title

* 19. Koliko ćeš, prema svom mišljenju, tražiti posao u Gradu Puli nakon završenog školovanja?

Question Title

* 20. Što je, prema tvom mišljenju, razlog tvoje nezaposlenosti? (možeš zaokružiti više odgovora)

Question Title

* 21. Na koji se način najčešće informiraš o svojim mogućnostima, pravima i zadovoljenju svojih potreba?

Question Title

* 23. Dob

Question Title

* 26. Ukoliko imaš prijedlog što treba učiniti za mlade, a da nije bilo obuhvaćeno u prethodnim pitanjima, slobodno nam napiši u nastavku:

T