Foirm clárúcháin

Fógraíonn an clár Cuisle seisiúin oiliúna d'eagraíochtaí agus teagascóirí ag obair le daoine óga chun na healaíona dúchasacha, teanga bhunaithe a chur chun cinn.

Is cúrsa cúrsa sábháilteacht ar líne é seo atá á eagrú i gcomhpháirtíocht le Muintearas/Óige na Gaeltachta & Ealaín na Gaeltachta ar an:

4ú Meán Fómhair 2020
11.00 rn go dtí 12.30 i.n.

Is í an aidhm atá ag an gcúrsa ná oideachas a chur ar chinnirí atá ag obair le daoine óga chun iad a chur ar an airdeall maidir leis na rioscaí agus dainséar a bhaineann leis an t-idirlíon agus na Meáin sóisialta i dtaca léargas a fháil ar chíbearbhulaíocht.

Má tá spéis agat sa chúrsa seo, líon isteach an fhoirm thíos agus seolfar nasc Zoom chugat ar ríomhphost. Tá líon an chúrsa teoranta do dhá dhuine dhéag.

Question Title

* 1. Ainm

Question Title

* 2. Seoladh Ríomhphost

Question Title

* 3. Eagraíocht

Question Title

* 4. Do thaithí féin sa réimse seo:

Question Title

* 5. Ceisteanna gur mhaith leat a phlé faoin ábhar:

T