1.

Сайн байна уу?

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэ судалгаа нь манай Монгол улсад хүмүүс, аж ахуйн нэгж байгууллагууд мэдээллийн аюулгүй байдлын /МАБ/ талаар ямархуу мэдлэгтэй, мэдээллийн аюулгүй байдал ямар төвшинд байгааг тодруулах зорилготой юм.

* 1. МАБ -ын талаар та ямар ойлголттой байдаг вэ?

* 2. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэж таны хувьд юу вэ?

* 3. Байгууллага зорилгодоо хүрэхэд МАБ -ын асуудал ямар нөлөөтэй вэ?

* 4. Мэдээллийн аюулгүй байдлын сертификаттай мэргэжилтэн бий юу ?

* 5. Танай байгууллагад МАБ-ын ямар эмзэг байдал, цоорхой байна гэж үздэг вэ?

* 6. Танай байгууллага сүлжээний нэгдмэл хяналт, мониторинг хийдэг үү?

* 7. Танай байгууллагын системд хэдэн хэрэглэгч холбогддог вэ?

* 8. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчил, маргаан /будлиан/-ыг мэдээлдэг үү? Мэдээлдэг бол хэнд мэдээлдэг вэ?

  Систем админд мэдээлдэг Менежерүүдэд мэдээлдэг Дээд удирлагад мэдээлдэг
Мэдээлэхээр төлөвлөж байгаа
Мэдээлдэг

* 9. Танай байгууллага сүлжээний болон МАБ-н ямар шийдлүүд ашигладаг вэ?

  төлөвлөж байгаа байхгүй байгаа
Вирусны төвлөрсөн хамгаалалт
Агуулгын мониторинг, шүүлтүүр
DMZ
IPT-нэвтрэлтээс сэргийлэх хэрэгсэл
IDS
SSL
МАБ-ын стандартууд
VPN
Нөөц хуулбар хийх төв систем
Шифрлэлт
Тоон гарын үсэг
Удирдамж, дэг
Дотоод галт хана
Гадаад галт хана

* 10. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж буй байдал

  тийм үгүй
Халдлагыг илрүүлж чаддаг уу?
МАБ-ын бодлого бий юу?
Будлианы эсрэг хариу үйлдэл хийж чадах уу?
МАБ-ын дүрэм журмаа бүрэн мөрддөг үү?

T