Question Title

* 1. Kvinna eller Man?

Question Title

* 3. Vilket är ditt samlade intryck av samarbetet?

Question Title

* 4. Hur nöjd är du med din egen insats i samarbetet?

Question Title

* 5. Vad är ditt samlade intryck av rådgivaren?

Question Title

* 6. Hur meningsfullt anser du att samarbetet varit för dig?

Question Title

* 7. Hur anser du att din prestationsförmåga påverkats av samarbetet?

Question Title

* 8. Hur tycker du att din och rådgivarens allians/ lagarbete har varit?

Question Title

* 9. Vad var det bästa med samarbetet?

Question Title

* 10. Vad kan förbättras mest med samarbetet?

Question Title

* 11. Övrigt?

T