* 1. Bạn có biết đến offline Đại Hội lẩu hành không?

* 2. Bạn có biết đến offline Đại Hội lẩu hành không?

* 3. Bạn có biết đến offline Đại Hội lẩu hành không?

* 4. Bạn có từng tham gia offline Đại Hội Lẩu Hành không?

* 5. Bạn thích tiết mục nào trong Đại Hội Lẩu Hành ?

* 6. Bạn thích Nhóm hài nào xuất hiện trong Đại Hội Lẩu Hành ?

* 7. Bạn thích ca sĩ nào xuất hiện trong Đại Hội Lẩu Hành ?

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho chương trình Offline Đại Hội Lẩu Hành .

T