Question Title

* 1. Vad vet du om EU Energy Corp. och deras planer på att extrahera utvinna vanadin från detta lokala gruvprojekt?

Question Title

* 2. Vad vet du om projektet?

Question Title

* 3. Är du medveten om grön energilagring?

Question Title

* 4. känner du till om vilka mineraler som behövs för att bygga upp gröna energilagringsbatterier batterisystem för grön energilagring?

Question Title

* 5. Oroar du dig över framtida gruvor?

Question Title

* 6. Hur kommer denna gruva påverkar denna min dig?

Question Title

* 7. Påverkar gruvdrift miningen den svenska ekonomin på ett positivt eller negativt sätt?

Question Title

* 8. Ska vi ha gruvor i Sverige?

Question Title

* 9. Hur kan gruvverksamheter arbeta för att överträffa lagstiftningskraven och arbeta för säkrare metoder?

Question Title

* 10. Bör Sverige uppmuntra utländska investeringar?

Question Title

* 11. Hur vore det om det var svensk ledning och ett operativt svenskt företag?

Question Title

* 12. Vilka informationskällor har du granskat om verksamheten i det här föreslagna projektet?

Question Title

* 13. Litar du på ltar du på dina lokala myndigheter?

Question Title

* 14. Har de nationella myndigheterna infört tillräckliga miljöbegränsningar?

Question Title

* 15. Kan du lita på de nationella myndigheterna?

Question Title

* 16. Har du granskat hur EU Energy planerar att mildra miljöinterferens?

Question Title

* 17. Kan du lita på EU Energy Corp?

Question Title

* 18. Skulle en gruva främja den lokala ekonomin?

Question Title

* 19. Skulle en gruva hjälpa lokala näringslivet?

Question Title

* 20. Åldersgrupp

Question Title

* 21. Kön

Question Title

* 22. Utbildning

Question Title

* 23. Yrke

Question Title

* 24. Vill du ha mer teknisk information om projektet?

T