1. Persoonlijke informatie

Om deel te nemen aan deze alleen online ronde tafel, moeten wij uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres weten.

Na afronding van deze 5 minuten durende enquête ontvangt direct een separate bevestiging per email met de details om deel te nemen.

Question Title

* 1. Persoonlijke informatie

Non-Disclosure & Anti-Cartel Verklaring

Er wordt begrepen en overeengekomen dat de hieronder genoemde bekendmakingen van vertrouwelijke informatie bepaalde informatie kunnen bevatten die vertrouwelijk is en moet worden gehouden. Om de bescherming van dergelijke informatie te waarborgen en om de vertrouwelijkheid die nodig is op grond van de wetgeving inzake octrooien en/of handelsgeheimen te bewaren, wordt overeengekomen dat

1. De te verstrekken vertrouwelijke informatie kan worden omschreven als en omvat:

Uitvindingsbeschrijving(en), technische en zakelijke informatie met betrekking tot bedrijfseigen ideeën en uitvindingen, ideeën, octrooieerbare ideeën, handelsgeheimen, tekeningen en/of illustraties, zoekopdrachten voor octrooien, bestaande en/of overwogen producten en diensten, onderzoek en ontwikkeling, productie, kosten, winst- en marge-informatie, financiën en financiële projecties, klanten, klanten, marketing, en huidige of toekomstige bedrijfsplannen en -modellen, ongeacht of deze informatie op het moment van openbaarmaking als "Vertrouwelijke informatie" is aangemerkt.

2. De Ontvanger stemt ermee in de vertrouwelijke informatie die hij van de onthuller heeft verkregen aan niemand bekend te maken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

3. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst onafdwingbaar wordt bevonden, wordt de rest zo volledig mogelijk afgedwongen en worden de onafdwingbare bepaling(en) geacht te zijn gewijzigd in de beperkte mate die nodig is om de handhaving van de overeenkomst in haar geheel mogelijk te maken.

4. Geen commercieel gevoelige informatie (inclusief prijsstelling), geen afspraken over (internationale) handel worden besproken tussen de deelnemers.

De partijen erkennen dat zij deze Overeenkomst hebben gelezen en begrepen en dat zij de hierin beschreven plichten en verplichtingen vrijwillig aanvaarden.

Ontvanger van vertrouwelijke informatie:

Question Title

* 2. Door mijn naam in te voeren, teken ik de bovenstaande Non-Disclosure Verklaring

 
25% of survey complete.

T