Câu hỏi khảo sát

Question Title

* 1. Khi nhắc đến Mắt Bão, anh/chị nghĩ đến đầu tiên là dịch vụ nào sau đây?

Question Title

* 2. Khi nghĩ đến thương hiệu Mắt Bão, anh/chị nghĩ đến điều gì đầu tiên?

Question Title

* 3. Trong các điều khác biệt của Mắt Bão, anh/chị quan tâm điều nào nhất?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 6
1: Không ưu tiên
6: Ưu tiên nhất

Question Title

* 4. Anh/chị lựa chọn sử dụng dịch vụ Mắt Bão vì lý do nào sau đây?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 5.
1: không ưu tiên
5: ưu tiên nhất
Vui lòng bỏ qua câu hỏi nếu anh/chị chưa sử dụng dịch vụ của Mắt Bão.

Question Title

* 5. Khi đăng ký dịch vụ tại Mắt Bão, trải nghiệm nào làm anh/chị hài lòng?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 4.
1: không ưu tiên
4: ưu tiên nhất 
Vui lòng bỏ qua câu hỏi nếu anh/chị chưa sử dụng dịch vụ.

Question Title

* 6. Vì sao anh/chị đăng ký tên miền tại Mắt Bão?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 4.
1: không ưu tiên
4: ưu tiên nhất
Vui lòng bỏ qua câu hỏi nếu anh/chị chưa sử dụng dịch vụ.

Question Title

* 7. Vì sao anh/chị chọn hosting tại Mắt Bão?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 6.
1: không ưu tiên 
7: ưu tiên nhất
Vui lòng bỏ qua câu hỏi nếu anh/chị chưa sử dụng dịch vụ.

Question Title

* 8. Vì sao anh/chị đăng ký dịch vụ email tại Mắt Bão?
Vui lòng chọn theo thứ tự ưu tiên nhất từ 1 đến 7.
1: không ưu tiên 
7: ưu tiên nhất
Vui lòng bỏ qua câu hỏi nếu anh/chị chưa sử dụng dịch vụ

Question Title

* 9. Anh/chị biết đến Mắt Bão từ nguồn thông tin nào?

Question Title

* 10. Anh/chị có sẵn sàng giới thiệu các dịch vụ của Mắt Bão đến bạn bè?

Question Title

* 11. Anh/chị hãy để lại vài đánh giá dịch vụ Mắt Bão nhé

Câu hỏi về thông tin cá nhân:

Question Title

* 12. Nghề nghiệp của anh/chị:
Vui lòng chọn đáp án gần đúng nhất

Question Title

* 13. Độ tuổi của anh/ chị:
Vui lòng chọn đáp án gần đúng nhất

Question Title

* 15. Quy mô nhân sự của công ty anh/chị?

Question Title

* 16. Địa chỉ Email của anh/chị để nhận quà từ Mắt Bão là:

T