Sissejuhatus

Hea FSC huvirühma esindaja!

Järgnevalt palume Teil kommenteerida ja anda tagasisidet Eesti FSC metsamajandamise standardi teisele eelnõule (eelnõu 2-1). Teise eelnõu avalikustamine kestab 16. märtsist 15. maini ning selle perioodi jooksul on avatud ka käesolev küsimustik.

Küsimustiku I osas palume, et esitaksite enda kohta täpse informatsiooni ning kui olete Eesti FSC või rahvusvahelise FSC liige, siis märgiksite ära ka selle, millise koja liige Te olete.

Küsimustiku II osas palume Teie tagasisidet standardi sisule ning palume seda teha eesti keeles. Küsimustik käib läbi kõik Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu kümne printsiibi indikaatorid. Printsiibid ja seega ka indikaatorid, mis Teid ei puuduta või Teile huvi ei paku, saate vahele jätta.

Soovitame varuda tagasiside andmiseks aega.

Tagasisidet palume ainult indikaatorite kohta ning juhime tähelepanu, et kümme printsiipi ja nendele vastavad kriteeriumid on juba eelnevalt rahvusvaheliselt ja huvigruppe kaasates sõnastatud ning nende osas me hetkel tagasisidet ei kogu.

Käesoleva küsimustiku kaudu sisestatud tagasiside kohta eraldi kättesaamise vms kinnitust Teile ei saadeta. Kui Te spetsiaalselt ei teavita, et soovite oma kommentaare konfidentsiaalselt esitada, käsitleme kõiki laekunud kommentaare avalikuna. Anonüümselt esitatud kommentaare arvesse ei võeta.

Teie tagasiside vaadatakse standardi töörühma poolt läbi peale avalikustamisperioodi lõppu ning kõik avalikustamise käigus laekunud kommentaarid koos vastustega koondatakse vastavasse raportisse.

Eesti FSC metsamajandamise standardi eelnõu 2-1 leiate meie kodulehelt pdf ja docx formaadis. Samuti leiate sealt eraldi mõistete seletused ning esimese avalikustamise tagasiside raporti.

Lisainformatsiooni saamiseks palume saata kiri aadressil standard [ät] ee . fsc . org.
Page1 / 14
 
7% of survey complete.

T