Δάνειο Αγοράς - Επισκευής - Ανακαίνισης

Εξειδικευμένα στελέχη, οικονομικοί σύμβουλοι χρηματοδοτήσεων, αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία και την υποβολή του αιτήματος μέχρι την εκταμίευση.πανελλαδικά με γρήγορες διαδικασίες.

Συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, αν μπορείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης Από Τραπεζικά ιδρύματα.
LTA SOLUTIONS LIMITED
MARIA HOUSE Αυλώνος 1
1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453
Fax.: 0035 722232744

Email: info@ltasolutionsltd.com
Site: www.ltasolutionsltd.com

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 3. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητα  σας ;

Question Title

* 5. Οικονομικά στοιχεία ;

Question Title

* 7. Σημειώστε το ύψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε ;

Question Title

* 9. Υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία σας;

Question Title

* 10. Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο 20% της χρηματοδότησης που θέλετε ;

Question Title

* 11. Υπάρχει ασφάλεια ζωής σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία ;

Question Title

* 12. Υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ;

Question Title

* 13. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσετε κάποιον εγγυητή ;

Question Title

* 14. Διευκρινίστε τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης που θέλετε ;

Question Title

* 15. Δέχομαι να να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την www.ltasolutionsltd.com

Ολοκληρώστε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

T