Problém dvojitej kvality potravín stále rezonuje Európskou úniou a Slováci stále veria, že konzumujú menej kvalitné potravny, ako sú tie "na západe". V rámci projektu Food Pro, spolu s partnerskými organizáciami zo Slovinska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Chorvátska, otestujeme a porovnáme kvalitu čokoládových a kakaových raňajkových cereálií v obchodoch v týchto krajinách.

Ak vás zaujíma, čo konzumujete, a aj vo vašej domácnosti majú raňajkové cereálie svoje pevné miesto, zapojte sa, prosím, do krátkeho prieskumu. Jeho cieľom je aj na základe Vašich odpovedí vybrať objektívne reprezentatívnu vzorku najviac konzumovaných produktov a značiek v tomto segmente, ktoré potom rozanalyzujeme a porovnáme s obdobnými produktami z vyššie uvedených krajín. Za váš čas a ochotu vopred ďakujeme.

Question Title

* 1. Konzumujete vy alebo niekto iný vo vašej domácnosti raňajkové cereálie?

0 z 29 zodpovedaných
 

T