Kick Off

Question Title

* 2. Vilket betyg ger du workshopen som helhet?

Question Title

* 3. Vad var det du tyckte var bra med workshopen?

Question Title

* 4. Har du några förslag på förbättringar inför nästa workshop?

Question Title

* 5. Finns det något övrigt du vill framföra?

Tack för att du tog dig tid!

Klicka på skicka så är det klart sedan!

T