Cơ Quan Bảo Tồn và Phát Triển của Pacific Hospital (Pacific Hospital Preservation and Development Authority, PHPDA) đang lập kế hoạch để xác định các cơ hội sử dụng khuôn viên lịch sử phía nam, bao gồm các tòa nhà ở phía nam của Pacific Tower trong tương lai. PHPDA sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê khu nhà để tài trợ cho các chương trình phù hợp với sứ mệnh giảm chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế và cải thiện kết quả chăm sóc y tế giữa các cộng đồng chưa được phục vụ tại Quận King. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn những yếu tố mà quý vị cho là quan trọng nhất trong khuôn viên này. Vui lòng dành thời gian trả lời các câu hỏi sau đây. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được ẩn danh, trừ khi quý vị muốn cung cấp thông tin liên hệ. Chúng tôi tôn trọng quan điểm của quý vị và cảm ơn quý vị dành thời gian tham gia khảo sát này.

Question Title

* 1. Vui lòng cho biết quý vị sống và/hoặc làm việc cách Pacific Hospital bao xa

Question Title

* 2. Tôi đến khuôn viên của Pacific Hospital:

Question Title

* 3. Với những người đã từng đến khuôn viên, quý vị có thấy dễ tiếp cận khuôn viên hay không?

Question Title

* 4. Vui lòng xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất cho các tùy chọn sau đây về việc sử dụng khuôn viên dựa trên quan điểm của quý vị về dịch vụ hữu ích nhất trong khuôn viên:

Question Title

* 5. Khác - điền vào

Question Title

* 6. Quý vị có cảm thấy an toàn và được chào đón trong khuôn viên không?

Question Title

* 7. Bảng chỉ dẫn và lối đi trong khuôn viên và tòa nhà có rõ ràng không và có giúp quý vị xác định được nơi cần đến không? (chọn tất cả đáp án phù hợp)

Question Title

* 8.  PHPDA hiện đang tìm hiểu và xem xét các phương án sử dụng các tòa nhà phía nam của tòa tháp và khuôn viên tổng thể trong tương lai để hỗ trợ cho các chương trình tài trợ của PHPDA và ủng hộ sứ mệnh của tổ chức. Dưới đây là danh sách các phương án sử dụng chung đã được đề cập đến trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi với các bên liên quan và thành viên cộng đồng. Vui lòng cho biết mức độ ưu tiên của quý vị với từng phương án, với 1 là ưu tiên thấp, 2 là trung lập và 3 là ưu tiên cao:

  1 2 3
a. Các dịch vụ y tế mới hoặc mở rộng (1,2,3)
b.  Không gian gặp gỡ/tụ họp (1,2,3)
c. Văn phòng/không gian hành chính (1,2,3)
d. Các dịch vụ, lớp học và/hoặc chương trình sức khỏe và hạnh phúc (1,2,3)
e.  Các chương trình cư trú tạm thời hoặc lâu dài với các dịch vụ hỗ trợ (1,2,3)
f.   Nhà ở giá rẻ hoặc nhà ở dành cho nhân viên (1,2,3)
g.  Nhà ở giá thị trường (1,2,3)
h.  Các chương trình và dịch vụ dành cho thanh thiếu niên (1,2,3)
I.  Các chương trình và dịch vụ dành cho người cao niên (1,2,3)
J. Các chương trình giáo dục cộng đồng (1,2,3)
K. Cơ hội kết nối phi lợi nhuận (1,2,3)
L.  Sử dụng cho các sự kiện đặc biệt (lễ hội, chợ nông sản, v.v.) (1,2,3)
M.  Khu vực ăn uống bổ sung (1,2,3)
N. Tiếp cận dễ dàng hơn, thân thiện hơn với các không gian mở trong khuôn viên (1,2,3)

Question Title

* 9. PHPDA tôn trọng sự công bằng xã hội và chúng tôi muốn đảm bảo tiếng nói của cộng đồng BIPOC và LGBTQ được lắng nghe và đưa vào kế hoạch. Nếu quý vị không ngại, vui lòng cho biết quý vị có thuộc cộng đồng BIPOC và/hoặc cộng đồng LGBTQ hay không trong các câu hỏi dưới đây:

Question Title

* 10. Vui lòng xác định dân tộc của quý vị:

Question Title

* 11. Quý vị có thuộc cộng đồng LGBTQ hay không?

Question Title

* 12. Quý vị có muốn cung cấp địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ và cung cấp thêm thông tin về chương trình này cho quý vị không?

0 của 12 đã được trả lời
 

T