Vstupní dotazník pro zájemce o účast v projektu FLEXI KARIÉRA (2. etapa)

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o účast v projektu FLEXI KARIÉRA, který realizuje vzdělávací agentura Channel Crossings. Projekt je určen pro ženy (příp. muže) pečující o malé děti (max. do 15 let). Účast je určena především pro rodiče s bydlištěm ve Středočeském kraji (program se bude konat v Dobřichovicích), účastnit se však mohou i rodiče s bydlištěm např. v Praze.

Projekt probíhá ve třech etapách a v každé z nich zapojíme vždy max. 12 účastnic.

Toto je dotazník pro zájemce o přihlášení do 2. ETAPY (PROGRAM BUDE PROBÍHAT 10/2017-3/2018)
První etapa již začala a trvá do poloviny roku 2017. Účast v projektu je bezplatná včetně možnosti zajištění hlídání dítěte. Na základě vyplněných dotazníků pozveme vybrané zájemkyně k osobnímu setkání.

Podrobné informace o podmínkách účasti a výběrovém procesu jsou k dispozici zde: www.flexikariera.cz/zajemci

Účastnice projektu se zapojí do těchto aktivit:
1) MOTIVAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Program je tvořen 3 moduly: (a) motivační program, (b) projektové kompetence, (c) flexi-digitální kompetence
Každý modul má rozsah 40 hod. prezenční výuky (8 setkání x 5 hod.) + domácí práce.
Výuka bude probíhat 1x týdně (předpokládaný den výuky je úterý mezi cca 8,30-14 hod - bude upřesněno)
2) INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ (bude probíhat cca 1x za 14 dní dle potřeb účastnic)
3) MENTORINK S PROFESIONÁLY
4) VYTVOŘENÍ PROFESNÍ VIDEOVIZITKY

Více informací o projektu na: www.flexikariera.cz

Dotazník je možné vyplnit do 10. 9. 2017. Poté Vás budeme kontaktovat.

Těšíme se na Vaše odpovědi!
Tým projektu FLEXI KARIÉRA
www.facebook.com/fitforflexi

Question Title

* 1. Základní údaje:

Question Title

* 2. Postavení na trhu práce

Question Title

* 3. Pokud v současné době nepracujete, za jak dlouho plánujete návrat do práce? (Pokud pracujete, uveďte prosím rozsah Vaší týdenní pracovní doby).

Question Title

* 4. Budete se po skončení Vaší mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) vracet ke stejnému zaměstnavateli?

Question Title

* 5. Profese a obor působení:

Question Title

* 6. Absolvovala jste již v minulosti nějaký kurz/workshop, poradenství, koučink či obdobné aktivity, který byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem (ESF)?

Question Title

* 7. Absolvovala jste v posledních 5 letech nějaké další profesní kurzy, které nebyly hrazeny z Evropského sociálního fondu?

Question Title

* 8. Ohodnoťte prosím úroveň svých znalostí a dovedností v následujících oblastech (1 - začátečník / 5 - velmi pokročilá úroveň)

  1 (Začátečník) 2 3 4 5 (Velmi pokročilá úroveň)
Umím přizpůsobit svůj životopis a motivační dopis konkrétní pracovní nabídce.
Jsem schopna bez větších problémů absolvovat přijímací pohovor v angličtině.
Umím si vytvořit svou profesní prezentaci na LinkedIn.
Mám přehled o možnostech a legislativních podmínkách flexibilních forem práce.
Znám základní principy projektového řízení.
Dokážu sestavit projektový záměr pro osobní či pracovní projekt.
Umím efektivně plánovat a organizovat svou práci.
Umím efektivně komunikovat s různými typy lidí a v různých situacích.
Zvládnu bez problémů prezentovat na veřejnosti.
Umím používat programy MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
Umím používat vybrané aplikace pro sdílení dokumentů (př. Google Disk, Dropbox, OneDrive, iCloud ad.)
Umím používat vybrané aplikace pro online komunikaci (př. Skype, Google Hangouts ad.)
Umím si vytvořit jednoduchou webovou stránku s pomocí vybrané online aplikace.

Question Title

* 9. MOTIVACE PRO ÚČAST V PROJEKTU
Popiště prosím podrobně, z jakých důvodů máte zájem zúčastnit se projektu FLEXI KARIÉRA. Odpovězte prosím především na tyto otázky:
1) Jak Vám účast v programu může pomoci vzhledem k Vaší stávající situaci?
2) V čem konkrétně a jakým způsobem potřebujete podpořit, abyste měly lepší šanci uplatnit se na trhu práce?
3) Jaká jsou Vaše očekávání od účasti v programu?

Question Title

* 10. PLÁNOVANÉ VYUŽITÍ ZÍSKANÉ PODPORY PO ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU
Popiště prosím podrobně, jakým způsobem plánujete využít získanou podporu (nové znalosti, dovednosti, kontakty) po ukončení účasti v projektu ve vztahu k Vašemu uplatnění na trhu práce.

Question Title

* 11. Potřebovala byste zajistit hlídání dítěte během účasti v aktivitách projektu?

Question Title

* 12. ZÁJEM O PORADENSKO-KOUČOVACÍ PROGRAM (individuální konzultace)
V jakém rozsahu byste měli zájem o individuální konzultace s poradcem/koučem?

Question Title

* 13. V případě, že budu vybrána jako účastnice projektu, souhlasím s podmínkami účasti a složením vratné kauce. (Podmínky viz: http://www.flexikariera.cz/zajemci/)

Question Title

* 14. NEPOVINNÁ OTÁZKA: V případě, že byste byla vybrána jako účastnice projektu a během Vaší účasti by se vyskytly závažné důvody, které by Vám krátkodobě znemožnily účast v projektu (př. přerušení na 2-4 týdny) - jakým způsobem byste postupovala při komunikaci s realizátory projektu a jak byste tuto situaci řešila?

T