Poziv je otvoren za sva mikro i mala preduzeća koja posluju u BiH, međutim, kako bi se dodatno promovisale i podržale lokalne inicijative koje doprinose razvoju i obogaćivanju turističke ponude Bosne i Hercegovine, prednost u procesu odabira imat će ona preduzeća koja su aktivno uključena u inicijative Hercegovačke vinske ceste (HWR) i Najljepša sela Bosne i Hercegovine (MBV).

Benifiti učešća:

Preduzeća koje ispunjavaju uslove, dobit će sveobuhvatnu direktnu podršku, osmišljenu da poboljša njihovu online prisutnost.

Benifiti uključuju:
 • Detaljnu analizu online prisutnosti i performansi
 • Prilagođeno mentorstvo i obuka o najnovijim taktikama i alatima za učinkovit digitalni marketing
 • Pristup resursima za optimizaciju online prodaje i marketinških strategija
 • Mentorstvo u uspostavljanju najboljih cjenovnih modela i e-commerce rješenja
 • Finansijska podrška za online kampanje (do 500 KM)
 • Podrška stručnjaka za digitalni marketing koji će vas nadgledati i podržavati tokom perioda implementacije

Kriteriji za aplikaciju:
 • Aplikant mora biti mikro ili malo preduzeće sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koje posluje u sektoru turizma
 • Preduzeće mora poslovati duže od dvije godine i imati pozitivno poslovanje, bez dugovanja

Kriteriji za kvalifikaciju:

Web stranica
Imati ažuriranu web stranicu (koja je osvježena novim sadržajem, modernim dizajnom i ažuriranom funkcionalnošću kako bi se osiguralo pozitivno korisničko iskustvo. Odražava trenutno stanje organizacije koju predstavlja, pružajući tačne informacije/ponude).
Web stranica treba imati funkciju rezervacije u skladu s pruženom uslugom (Sistem za rezervacije, booking engine za rezervacije ili obrazac za rezervacije)

Društvene mreže
Aktivne društvene mreže (Facebook i/ili Instagram) sa minimalno jednim objavom sedmično. Sprovodi redovno plaćeno oglašavanje (najmanje jednom mjesečno). Ima definisan profil klijenata koji se mogu targetirati putem društvenih mreža

Online prisutnost
Imati osobu odgovornu za upravljanje online prisustvom.Godišnje izdvajanje sredstava za digitalni marketing.

Ostale platforme
Prisutnost na najmanje jednoj platformi (kao što su Tripadvisor, Expedia i slične)


Rok za podnošenje prijava je 31. mart 2024. godine - Prijave primljene nakon ovog datuma neće biti uzete u obzir.

Dodatne informacije:
 • Selekcija će se vršiti na osnovu spremnosti i potencijala preduzeća za širi uticaj na turističku industriju u Bosni i Hercegovini
 • Detaljne informacije o alatu za procjenu i kriterijima za selekciju bit će dostavljene nakon podnošenja prijave
 • Preduzeća koja su aktivno uključena u inicijative Hercegovačke vinske ceste (HWR) i Najljepša sela Bosne i Hercegovine (MBV) imat će prednost prilikom konačne selekcije

Radujemo se prijavama i dostupni smo za sva pitanja u vezi sa programom ili procesom prijave putem emaila info@turizambih.ba

Question Title

* Podaci o firmi

T