Evaluatieformulier 'Samenwerken en kennis delen in een flexibel netwerk' - 14 oktober 2011

Question Title

* 1. Welke doelstelling past het meest bij uw bezoek/deelname aan de Expertsessie?

Question Title

* 2. Welk cijfer op een schaal van 1 tot 10 geeft u de verschillende programmaonderdelen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inleiding door Joyce Sint Nicolaas
Masterclass door Annemieke Roobeek
Pitch Mediawijsheid Pro door Daniel Lechner
Brainstorm en afronding

Question Title

* 3. Hoe beoordeelt u de informatievoorziening (uitnodigingstraject/informatie over het programma etc.)?

Question Title

* 4. Zijn er vervolgacties of afspraken voortgekomen uit contacten met andere deelnemers?

Question Title

* 5. Wat voor rapportcijfer (op schaal van 1 – 10) zou u de Expertsessie in zijn geheel geven?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cijfer

Question Title

* 6. Welk onderwerp of thema zou centraal moeten staan tijdens een volgende Expertsessie in 2012?

Question Title

* 7. Mijn suggestie(s) voor een volgende Expertsessie:

T