Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Tohua mai tō mōhio me tō mārama, i te wā nei, ki te Whakaaetanga ā-Rūnanga a Rangitāne o Wairau
Rate your current knowledge and understanding of the Rangitāne o Wairau Trust Deeds

Question Title

* 2. E māha ana koe ki ngā mahi me ngā hua e puta nei i a Rangitāne?
Are you satisfied with the work and outcomes of Rangitāne?

Question Title

* 3. Ki ō whakaaro, kei te hāngai tonu ā tātau Whakaaetanga ā-Rūnanga ki a tātau?
Do you feel that our Trust Deeds still work well for us?

Question Title

* 4. He takohanga tō te Rūnanga ki āna mema mā roto mai i tētahi tātari kaute ā-waho i ia tau; te Pūrongo ā-Tau me ngā Tauākī ā-Pūtea; mā te pūrongo hoki ki ngā whānau ki te Hui ā-Tau; me ngā whakamōhiotanga auau ki ngā whānau mā ō mātau pae whakapāpā, ngā tauwhāinga me ngā wānanga. Ka rawaka rānei tēnei?
The Trust is accountable to its members through an annual external audit of its finances; Annual Report and Financial Statements; by reporting back to whānau at the Annual General Meeting; and regular updates whānau through our communications channels, events and wānanga. Is this adequate?

Question Title

* 5. Tokowhitu ngā tāngata ka kopoua ki te Rūnanga, mō te roanga o te toru tau. Katoa ngā mema rēhita ka āhei te tū ki te pōtitanga, ā, ko ērā me ngā pōti nui katoa ka kopoua rā ki ngā tūranga wātea. Kei te hāngai tonu rānei tēnei rautaki ki a Rangitāne?
Seven people are elected as Trustees, with a three-year term. Any registered member can stand for election, with the highest polling candidates being elected to vacant positions. Does this representation model still work for Rangitāne?

Question Title

* 6. Nō nā tata nei, i whakatauhia e te Rūnanga kia whāia tētahi tauira Tiamana Takirua, tētahi he tāne, tētahi he wahine hei whakatinana mai i te ira tāne me te ira wāhine – te whakatauritetanga o ngā āhuatanga e whāia ana. Ki ō whakaaro, kei te hāngai tonu rānei tēnei rautaki ki te Rūnanga?
In recent times, the Trust has opted to utilise a Co-Chairperson model, with one male and one female Trustee serving in these roles to reflect ira tane, ira wahine – a balance of desired attributes. Do you believe this model works well for the Trust?

Question Title

* 7. Kua whāia e te Rūnanga tētahi Puka Ture, e mea nei me pupuri ngā mema o te Rūnanga i te mana o Rangitāne o Wairau mā te ū ki ngā tauira i ngā wā katoa, kia hāngai ai ki te Moemoeā me Ngā Uaratanga o Rangitāne o Wairau. Kei te tautoko rānei koe i tā te Rūnanga whai i tētahi Puka Ture? Tukua mai ētahi whakaaro anō kei te hia tāpae mai.
The Trust has adopted a Code of Conduct, which requires our Trustees to uphold the Mana of Rangitāne o Wairau by maintaining exemplary standards at all times, in alignment with our Moemoeā (Vision) and Ngā Uaratanga (Values) of Rangitāne o Wairau. Do you support the Trust having a Code of Conduct?  Please add any additional comments you would like to make.

Question Title

* 8. Katoa ngā mema rēhita, 18 tau pakeke ake rānei, ka āhei te pōti. E taea ana te pōti mā te ipurangi, mā te poutāpeta rānei, ā-tinana rānei ki te Hui ā-Tau. Kei te hāngai tonu rānei tēnei hātepe pōti ki a Rangitāne?
All Registered Members, 18 years and older, can vote. Voting is available online, by post or in person at the Annual General Meeting. Does this voting process still work for Rangitāne?

Question Title

* 9. He whakaaro ōu hei whakapai ake i te hātepe pōti?
Do you have any suggestions on how our voting process could be improved?

Question Title

* 10. E Mema Rēhita ai, he nui ngā tukanga i roto i te hātepe rēhita o te wā nei. Tae ana ki: te whakakī mai i tētahi tono me te whakauru i tō whakapapa; tētahi tātaritanga tono ā-tari me tētahi tātaritanga nā te Kōmiti Whakapapa. Kia whakamanahia rā ngā whakatau e te Kōmiti Whakapapa, ka whakaurua ōkawatia e te Rūnanga ngā kaitono ki te rēhitatanga ā-mema. He aha ngā āhuatanga o tēnei tukanga rēhita pai, ngā āhuatanga kāore rānei i pai?
To become a Registered Member, the current registration process has several steps. This includes: completing an application with your whakapapa; an office application check and then a Whakapapa Kōmiti check. Upon validation by the decisions of the Whakapapa Kōmiti, the Trust formally resolves to enter applicants into the membership register. What works well and what does not work well with this registration process?

Question Title

* 11. Me aro tōmua ngā rawa me ngā rauemi a Rangitāne ki hea?
Where do you think Rangitāne should be prioritising its assets and resources?

Question Title

* 12. He aha ngā painga o Rangitāne?
What do you think are the positive things about Rangitāne?

Question Title

* 13. He aha ngā mea kāore i pai mō Rangitāne?
What do you think are the negative things about Rangitāne?

Question Title

* 14. He aha ētahi mahi i tōna tikanga e mahia ana e Rangitāne, engari kāore i te pērā?
Is there something Rangitāne should be doing, that it is not doing?

Question Title

* 15. He aha ētahi mahi e mahia ana e Rangitāne, ki ō whakaaro me mutu?
Is there something Rangitāne is doing, that you think it should stop doing?

Question Title

* 16. He urupare tāu ki ngā tūraru kua tohua mai nei e koe?
Do you have a solution in mind for any issues you have identified?

Question Title

* 17. He kōrero atu anō āu hei āpiti mai ki tō tāpaetanga?
Is there anything else you’d like to add to your submission?

Question Title

* 18. Ō whakapātanga (kei a koe te kōwhiringa)
Contact Information (optional)

0 of 18 answered
 

T