Benvolguts alumnes,

tot l’equip docent i administratiu de British House fem un esforç constant per tal que les nostres classes siguin eficients i per tal de mantenir una comunicació fluïda amb els alumnes. Amb l’objectiu de millorar dia a dia amb els vostres suggeriments, us demanem que ompliu el següent qüestionari amb tota sinceritat.

Gràcies!!

Question Title

* 1. Data 

Question Title

* 2. Nom de l’empresa

Question Title

* 3. El vostre nom (opcional):

Question Title

* 4. El vostre professor / professora és:

Question Title

* 5. Expectatives. El contingut s’ha adequat a les expectatives.

Question Title

* 6. Continguts. El contingut de les lliçons ha estat correcte.

Question Title

* 7. Material del curs. El material ha estat suficient i adequat.

Question Title

* 8. Qualitat de l’exposició. El professor s’expressa amb claredat.

Question Title

* 9. Dinamització. El professor planteja les lliçons de forma amena i divertida.

Question Title

* 10. Interès. S’ha mantingut l’interès i la motivació.

Question Title

* 11. Enfocament pràctic. S’han posat en pràctica els coneixements donats.

Question Title

* 12. Ambient. S’ha aconseguit un bon ambient de treball.

Question Title

* 13. Voleu fer algun comentari addicional?

T