1. Uw gegevens

Page1 / 9
 
Het onderzoek
Dit onderzoek betreft tevens onderdeel van continue wetenschappelijk onderzoek van de heer dr. B. Derksen
Door middel van deze vragenlijst onderzoeken wij, gebaseerd op best practices, de professionaliteit in de vraag en aanbod relatie van organisatie en leverancier/ICT organisatie. Indien wordt gesproken over Business, dan bedoelen wij daarmee de organisatie die ICT gebruikt en inzet om diensten/producten te kunnen leveren. Indien wordt gesproken over IT, dan kan dit betrekking hebben op zowel interne als externe IT organisatie, dit is inclusief rollen als informatie management.

Om diverse doorsneden te kunnen maken, is het van belang uw gegevens hieronder in te vullen. De verkregen gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

De delen 2 tot 8 van deze vragenlijst bepalen het huidige niveau van professionaliteit in de samenwerking tussen organisatie en ICT afdeling/ICT leverancier. Dit betreft de volgende aspecten:
- Communicatie (deel 2)
- Competentie en waarde van IT (deel 3)
- IT governance besluitvorming (deel 4)
- Partnerschap / relatie business & IT (deel 5)
- IT infrastructuur (deel 6)
- Compenties medewerkers (deel 7)

Voor elk van de vragen in de delen wordt u verzocht om 1 antwoord te geven dat, volgens u, het best overeenkomt met de werkwijze en effectiviteit van uw organisatie (business of IT), de management werkwijze en strategische keuzen.

Wij nodigen u van harte uit om ook collega’s en IT leveranciers uit te nodigen voor dit onderzoek. Indien u daarvoor kiest kan een organisatie specifiek rapport voor u worden gemaakt. U moet dit wel kenbaar maken aan de onderzoeker via Barry.Derksen@bitti.nl

Indien u de vragenlijst invult als externe IT leverancier (of interne IT leverancier met diverse klantgroepen) dan verzoeken wij u de vragenlijst in te vullen t.a.v 1 klant (en herhalend voor andere klanten). Tevens hieronder aangeven voor welke klant (klantnaam) u het onderzoek invult (uiteraard blijven uw en de klant-gegevens anoniem)

Deel 1 betreft de organisatorische omgeving.

Als u onzeker bent over een mogelijk antwoord dan kunt u de keuze maken voor 'NVT' of 'weet niet'. U kunt ook de onderzoeker bellen: Barry Derksen, 06-52078861

Question Title

* 1. Indien u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen dient u hieronder uw gegevens in te vullen. De verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Question Title

* 2. In welke branche opereert uw organisatie?

Question Title

* 3. Het aantal werknemers van uw gehele organisatie is?

Question Title

* 4. Welke van de volgende omschrijvingen typeert de business/IT relatie in uw omgeving het beste?

Question Title

* 5. Kunt u hieronder aangeven welke rol het beste uw rol in relatie tot de inzet van ICT omschrijft?

Question Title

* 6. Kunt u hieronder een korte schets geven van de situatie (bijvoorbeeld: wat is de belangrijkste rol van IT? is IT uitbesteedt?)?

T