Vitajte v dotazníku hodnotenia vzdelávacích modulov!

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate zlepšiť kvalitu ponúkaných vzdelávacích materiálov. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, vďaka nej môžeme reagovať na požiadavky praxe a potreby študentov.

Údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité len na účely výskumu.

Čas potrebný na vyplnenie dotazníka: max. 5 min.
Page1 / 4
 

T