Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Welke van de volgende uitspraken komt overeen met een van de diagnostische criteria van ondervoeding bij oudere patiënten vanaf 70 jaar zoals gedefinieerd door de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) in 2018?

Question Title

* 2. Tijdens het NutriAction II-onderzoek, dat in België werd uitgevoerd, is met name gekeken naar de vraag hoe efficiënt de opsporing van ondervoeding is. Kies het juiste antwoord uit de volgende

Question Title

* 3. Ouderen die ondervoed zijn hebben een verhoogd risico op een ziekenhuisopname en medische complicaties. Dit heeft een ongunstig effect op de levenskwaliteit van deze ouderen. Kent u de prevalentie van ouderen die thuis wonen, en weet u hoeveel edische drinkvoeding er in België worden gebruikt ? Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden.

Question Title

* 4. Wat is het gemeenschappelijke element van de twee populaire screeningtools: MNA en MUST? Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden.

Question Title

* 5. Het gebruik van medische voeding is …

Question Title

* 6. Klinische gegevens tonen aan dat een vermindering van het volume van medische drinkvoeding een effect heeft op de therapietrouw. Kies het juiste effect uit de volgende mogelijkheden.

Question Title

* 7. De dagelijkse eiwitbehoefte van een gezonde oudere (65+) is …

Question Title

* 8. De dagelijkse energiebehoefte van een ziek of verzwakt persoon is ongeveer …

Question Title

* 9. In vergelijking met gezonde personen hebben zieke of verzwakte personen nood aan …

Question Title

* 10. Wat zijn de oorzaken van ondervoeding? Kies het juiste antwoord uit de volgende

0 of 10 answered
 

T