Nasz program SICAP 2018 – 2023 kończy się w grudniu tego roku. Zespół SICAP obecnie planuje i przygotowuje się do przetargu na nowy program SICAP 2024-2028. Prosimy o Twoją pomoc, aby zrozumieć, co zadziałało dobrze, a co nie, w realizacji programu i wsparciu, którego potrzebowałeś i otrzymałeś w ciągu ostatnich 5 lat.

Question Title

* 1. Jaki był charakter wsparcia otrzymanego od SICAP w latach 2018-2023?
Tutaj możesz wybrać więcej niż jedną opcję.

Question Title

* 2. Czy wsparcie, które otrzymałeś, było tym, o co prosiłeś i na co liczyłeś?
Czy możesz wyjaśnić, czy Twoje potrzeby zostały spełnione?

Question Title

* 3. Czy poleciłbyś wsparcie i usługi SICAP innym osobom?
Czy możesz wyjaśnić, dlaczego lub dlaczego nie?

Question Title

* 4. Jak myślisz, jak moglibyśmy ulepszyć nasze usługi dla Ciebie lub innych osób?

Question Title

* 5. O jakich innych potrzebach ludzi SICAP powinien wiedzieć?

Question Title

* 6. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś powiedzieć o swoich doświadczeniach z SICAP?

T