«Զբոսայգիների և բաց տարածքների տարածաշրջանային համայնքը» (RPOSD )
ցանկանում է հավելյալ տեղեկություններ ստանալ այն զբոսայգիների մասին, որոնք Դուք այցելում եք և գնահատել Ձեր հետաքրքրությունը՝ զբոսայգու նախագծման գործընթացին վերաբերող հավելյալ տեղեկություններ ստանալու առնչությամբ:Ձեր պատասխանները կօգնեն ոգեշնչել RPOSD-ին՝ այս երկու ոլորտների հետագա
աշխատանքներում:

Question Title

* 1. Ո՞րն է Ձեր փոստային դասիչը (Zip Code): 

Question Title

* 2. Ո՞րն է Ձեր նախընտրելի զբոսայգին:

Question Title

* 3. Որքա՞ն հաճախ եք Դուք այցելում տարածշրջանային բնական տարածքներ, ինչպիսիք են՝ «Griffith Park»-ը, «Kenneth Hahn State Park»-ը, «Whittier Narrows Regional Park»-ը, այլ նահանգային զբոսայգիներ, «Santa Monica Mountains»-ը, «Angeles National Forest»-ը կամ այլ զբոսայգիներ:

Question Title

* 4. Ինչպե՞ս եք հասնում այնտեղ:

Question Title

* 5. Որքա՞ն հաճախ եք այցելում ԼԱ վարչաշրջանի լողափերը:

Question Title

* 6. Ինչպե՞ս եք հասնում այնտեղ:

Question Title

* 7. Դուք մասնակցե՞լ եք զբոսայգիներին վերաբերող այն տեղական հանդիպումներին, որոնք տեղի են ունեցել Ձեր համայնքում: Սա կարող է ներառել խորհրդի հանդիպումները, զբոսայգիների հանձնաժողովների հանդիպումները, զբոսայգիների կարիքների գնահատումներին վերաբերող ժողովները և այլն:

Question Title

* 8. Դուք հետաքրքրվա՞ծ եք մասնակցել աշխատանքային այնպիսի հանդիպումների, որտեղ համայնքի անդամներն ուսուցանվում են տեղական զբոսայգիներով զբաղվող գործակալությունների հետ հաղորդակցվելու արդյունավետ ուղիները:

Question Title

* 9. Դուք հետաքրքվա՞ծ եք աշխատել համայնքում հիմնված կազմակերպությունների հետ՝ օգնելու պաշտպանել տեղական զբոսայգիների ծրագրերի շահերը:

Question Title

* 10. Հարցման մասնակիցների հետ հնարավոր է կապ հաստատվի՝ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով անցկացվող հարցազրույցների համար: Եթե Դուք համաձայն եք, որ Ձեզ հետ կապ հաստատվի, խնդրում ենք տրամադրել Ձեր անունը և էլ.փոստի հասցեն կամ հեռախոսահամարը:

Question Title

* 11. Այլ մեկնաբանություններ.

T