Vabimo vas k sodelovanju pri raziskovalnem projektu “Facing Academic Integrity Threats” (FAITH spletna povezava). Projekt financira EU v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ (številka projekta 2021-1-TR01-KA220-HED-000027559), v njem pa sodelujejo Canakkale Onsekiz Mart University (Turčija), European Network of Academic integrity (Češka), Univerza v Konstanzi (Nemčija), Univerza v Mariboru (Slovenija) in Univerza v Portu (Portugalska). Pridružen partner je še Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva(NAKVIS – Slovenija).

Cilji projekta so:

1) vzpostavitev meril za minimalne standarde politik akademske integritete v Evropi in širše na podlagi dobre prakse na mednarodni ravni (rezultati delovnega sklopa 1);

2) preprečevanje, odvračanje in odkrivanje akademskih prestopkov s pomočjo z dokazi podprtih smernic in gradiv za usposabljanje (rezultati delovnega sklopa 2);

3) ozaveščanje in podpora žrtvam akademskih kršitev prek interaktivnega portala in spletnega omrežja (rezultati delovnega sklopa 3).

Za dosego tretjega cilja bomo s spletno anketo zbrali podatke o dojemanju, izkušnjah in potrebah po podpori akademikov in raziskovalcev v zvezi z akademsko integriteto, akademskimi prekrški in spornimi praksami.

Prosimo vas, da pri projektu sodelujete tako, da odgovorite na to spletno anketo. Anketo je pripravila mednarodna skupina raziskovalcev z Univerze Çanakkale Onsekiz Mart (Turčija), Univerze v Portu (Portugalska) in Evropske mreže za akademsko integriteto (Češka). Časovna omejitev za izpolnjevanje ankete ni določena, vendar je ocenjeno, da boste za njeno reševanje potrebovali približno 15 minut.

Ta raziskava je skladna s Splošnimi predpisi EU o varstvu podatkov (spletna povezava). Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno. Vaših odgovorov ne bo mogoče izslediti. Kadar koli lahko brez kakršnih koli posledic odstopite od sodelovanja. Vaše sodelovanje za vas ne pomeni nikakršnega tveganja, koristi pa vključujejo ozaveščanje o akademski integriteti ter preprečevanje spornih praks in akademskih prestopkov med akademiki in raziskovalci. Prispevali boste tudi k novim podatkom o ravni podpore, ki jo potrebujejo pedagoško osebje in raziskovalci, ki jih je prizadelo nepošteno ravnanje drugih.

To raziskavo sta odobrila svetovalna delovna skupina za etiko in integriteto (EIAWG) ENAI in odbor za etiko univerze Çanakkale Onsekiz Mart (koordinator; spletna povezava).

Question Title

* 1. Za začetek raziskave odgovorite na spodnje vprašanje:

 
17% of survey complete.

T