Poniższe pytania skierowane są do działów marketingu, agencji i wydawców. Mają na celu zbadanie rynku content marketing w Polsce. Badanie opracowane zostało przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska. Partonami badania są: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Stowarzyszenie Agencji Reklamowych,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Business Center Club. Patronem medialnym jest Social Press. Realizacją badania zajmuje się Islay Sp. z o.o.

Question Title

* 1. Typ organizacji, w której pracujesz.

Question Title

* 2. Jaka jest wielkość organizacji, w której pracujesz.

Question Title

* 3. Jaka jest twoja rola/funkcja w organizacji?

Question Title

* 4. Czy masz w swojej organizacji wdrożoną strategię contentmarketingową? (Jeśli nie, przejdź do pytania nr 8)

Question Title

* 5. Jakiej wielkości zespół realizuje tę strategię?

Question Title

* 6. Jak długo Twoja strategia jest już realizowana?

Question Title

* 7. Co jest celem Twojej strategii?

Question Title

* 8. Jakimi rodzajami komunikacji posługuje się Twój zespół na co dzień? [możesz zaznaczyć kilka]

Question Title

* 9. Jak oceniasz osiągnięte efekty dotychczasowych działań contentmarketingowych?

Question Title

* 10. Jakiej wielkości budżet inwestujesz w realizację działań contentmarketingowych rocznie?

Question Title

* 11. Oszacuj przybliżoną wartość pojedynczego miesięcznego zlecenia na działania contentmarketinowe w Twojej organizacji.

Question Title

* 12. Ile procent całego budżetu przeznaczonego na content marketing wydajesz na przygotowanie i wdrażanie strategii

Question Title

* 13. Ile procent całego budżetu przeznaczonego na content marketing wydajesz na produkcję contentu

Question Title

* 14. Ile procent całego budżetu przeznaczonego na content marketing wydajesz na dystrybucję contentu

Question Title

* 15. Ile procent całego budżetu przeznaczonego na content marketing wydajesz na promocję contentu

Question Title

* 16. Ile procent całego budżetu przeznaczonego na content marketing wydajesz na badanie contentu

Question Title

* 17. Czy Twoja organizacja zamierza zwiększyć budżet na content marketing w 2023 roku?

Question Title

* 18. Oszacuj, o jaki procent może wzrosnąć budżet na content marketing w 2023 roku w Twojej organizacji.

Question Title

* 19. W jakiej kategorii planowany jest największy wzrost wydatków contentmarketingowych?

Question Title

* 20. W jakiej kategorii planowany jest największy spadek wydatków contentmarketingowych?

Question Title

* 21. Który z poniższych nośników jest najczęściej używany w content marketingu w Twojej organizacji? Możesz zaznaczyć maksymalnie 3.

Question Title

* 22. Które z poniższych nośników uważasz za najskuteczniejszym w realizacji Twoich celów? Możesz zaznaczyć maksymalnie 3.

Question Title

* 24. Realizację których z poniższych nośników zlecasz podmiotom zewnętrznym?

Question Title

* 25. Z których platform medialnych korzystasz, żeby opublikować content?

Question Title

* 26. Z którymi wydawcami internetowymi współpracujesz w celu publikacji treści?

Question Title

* 27. Których form używasz do promocji contentu?

Question Title

* 28. Których z poniższych platform społecznościowych i komunikatorów używasz do promocji contentu:

Question Title

* 29. Czy posiadasz system do mierzenia skuteczności działań contentmarketingowych? Jeśli Nie - przejdź na koniec ankiety

Question Title

* 30. Jakiego rodzaju dane badasz aby optymalizować treści content marketingowe

Question Title

* 31. Jakie jakościowe wskaźniki bierzesz pod uwagę przy ocenie skuteczności treści?

Question Title

* 32. Czy monitorujesz, czy publikacje zostały udostępnione w social media i komunikatorach?

Question Title

* 33. Czy monitorujesz ruch crawlerów/botów na swoim contencie?

Question Title

* 34. Czy do rozliczenia działań contentmarketingowych używasz wskaźników jakościowych?

Question Title

* 35. Jak wielką wagę przywiązujesz do zjawiska scrollowania contentu?

Question Title

* 36. Których z niżej wymienionych miar używasz do oceny skuteczności contentu najczęściej?

Question Title

* 37. Których z niżej wymienionych systemów używasz do oceny skuteczności contentu?

Question Title

* 38. Serdecznie dziękujemy za Twój czas! To dla nas ważne, bo dzięki temu dokładasz swoją cegiełkę do profesjonalizacji branży contentmarketingowej w Polsce. iSlay & Stowarzyszenie Content Marketing Polska

T