Question Title

* 1. Waan fahansanahay in Puget Sound Clean Air Agency inay u gudayso mulkiilayaasha gaadiidka xamuulka $60 oo ah wakhtiga ay ku bixiyeen clean diesel truck fiidyawga tobobarka oo baasayna imtixaanka online-ka ah.

Question Title

* 2. Waxaan jeclaan lahaa in aan dalbado lacag dib u celinta ee $60 ah taasoo ay Puget Sound Clean Air Agency siinayso milkiilayaasha gawaarida xamuulka kuwaasoo dhamaystira tababarkan clean diesel truck oo kuna baasa tijaabadan onlaaynka ah. (Waan fahansanahay in lacag dib u celinta ee $60 ah ay noqon doonto qaab jeeg ahaan ah.)

Question Title

* 3. Waxa aan fahansanahay in si aan ugu qalmo $60 inay tahay inaan:
- Daawado fiidyawga tobobarka ah ee clean diesel truck
- Gaadhiga xamuulka ah ee ka shaqeeya dakada Northwest Seaport Alliance (Seattle or Tacoma), iyo
- Baasida imtixaankan online-ka ah.

Question Title

* 4. Waxa aan fahansnaahay in Puget Sound Clean Air Agency ay awooda kalideed leedahay go'aaminta hadii aan u qalmo in la ii gudo.

Question Title

* 5. Waan fahansanahay si aan u helo jeega, waxaa qasab ah in aan bixiyo macluumaadkan soo socda:

Question Title

* 6. Waxa aan daawaday fiidyawga tobobarka ee clean diesel truck.

Question Title

* 7. How did you find out about the Clean Diesel Truck Training?

T