O společnosti MedTech Europe
MedTech Europe je obchodní asociace evropského odvětví lékařských technologií včetně diagnostických a zdravotnických prostředků a digitálního zdraví. Našimi členy jsou národní, evropské a nadnárodní společnosti a také síť národních asociací pro lékařské technologie, které zkoumají, vyvíjejí, vyrábějí, distribuují a dodávají technologie, služby a řešení související se zdravím.
Další informace najdete na stránce www.medtecheurope.org.
Kontext:
Nařízení EU 2017/746 umožňuje, aby návody k použití pro veškeré diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro profesionální užití s výjimkou prostředků pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta byly poskytovány elektronicky.
Mnoho výrobců tyto návody již vedle tištěné formy poskytuje elektronicky.
Chceme vás požádat o několik minut vašeho času, abychom porozuměli vašim preferencím, co se týče formátu návodu k použití u prostředků pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta.

Definice a zkratky:
Prostředek pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta / na místě poskytování péče (prostředek NPT, near-patient testing)
Prostředek pro vyšetření v blízkosti pacienta nebo přímo u pacienta znamená prostředek, který není určen pro samovyšetření, nýbrž pro vyšetření prováděné zdravotnickým pracovníkem mimo laboratorní prostředí, obecně v blízkosti pacienta či vedle něj.
Prostředky NPT se obvykle používají doma, ve zdravotnických centrech, na pohotovosti, na klinikách poskytující ambulantní péči a v nemocnicích.

Příklady použití prostředků NPT:
· antigenový test na SARS-COV-2, který provádí lékárník (zdravotnický pracovník) v lékárně (mimo laboratoř a v blízkosti pacienta),
· vyšetření pacienta v nemocniční místnosti zdravotní sestrou s cílem určit krevní skupinu před operací či transfuzí,
· vyšetření krevních plynů v sanitce nebo na pohotovosti,
· glukoměr např. pro vyšetření dětí ve školní ošetřovně.
Upozornění: prostředky pro samovyšetření a pro vyšetření v laboratoři nespadají do záběru tohoto průzkumu!

T