Σχετικά με τη MedTech Europe

Η MedTech Europe είναι ευρωπαϊκός σύνδεσμος επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει τη βιομηχανία ιατρικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των in vitro διαγνωστικών και των προϊόντων ψηφιακής υγείας. Τα μέλη μας είναι εθνικές, ευρωπαϊκές και πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και ένα δίκτυο εθνικών συνδέσμων επιχειρήσεων ιατρικής τεχνολογίας που ερευνούν, αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, διανέμουν και παρέχουν τεχνολογίες, υπηρεσίες και λύσεις που σχετίζονται με την υγεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.medtecheurope.org

Γενικό πλαίσιο:
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 επιτρέπει την παροχή oδηγιών χρήσης (IFU) σε μη έντυπη μορφή (π.χ. ηλεκτρονική) για όλες τις in vitro διαγνωστικές συσκευές που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση, εκτός από τα τεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται για δοκιμή κοντά στον ασθενή.

Πολλοί κατασκευαστές παρέχουν ήδη τις οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή επιπροσθέτως της έντυπης έκδοσης.

Θα θέλαμε να έχουμε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη μορφή των οδηγιών χρήσης για τεχνολογικά προϊόντα για δοκιμή κοντά στον ασθενή (προϊόντα NPT).

Ορισμοί και συντομογραφίες:
Τεχνολογικό προϊόν για δοκιμή κοντά στον ασθενή (Προϊόν NPT)
Ως «τεχνολογικό προϊόν για δοκιμή κοντά στον ασθενή» νοείται κάθε τεχνολογικό προϊόν που δεν προορίζεται για αυτοδιάγνωση, αλλά για τη διεξαγωγή δοκιμής εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, κατά γενικό κανόνα, κοντά ή δίπλα στον ασθενή από επαγγελματία υγείας. Τα προϊόντα NPT χρησιμοποιούνται συνήθως στο σπίτι, σε κέντρα υγείας, σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε εξωτερικά ιατρεία και σε νοσοκομεία.


Παραδείγματα χρήσης Προϊόντων NPT:
· Εξέταση αντιγόνου SARS-COV-2 που πραγματοποιείται από φαρμακοποιό (επαγγελματία υγείας) σε φαρμακείο (εκτός εργαστηρίου και κοντά στον ασθενή).
· Εξέταση ασθενούς σε δωμάτιο νοσοκομείου από νοσηλευτικό προσωπικό, για επαλήθευση της ομάδας αίματος πριν από την εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης ή μετάγγισης.
· Εξέταση αερίων αίματος εντός ασθενοφόρου ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
· Εξέταση μέτρησης γλυκόζης, π.χ. σε παιδιά στο σχολικό ιατρείο
Σημείωση: Η αυτοδιάγνωση και οι εργαστηριακές συσκευές είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της έρευνας!

T