* 1. Vad brukar ni ha med er för mat på campingsemestrar? Skiljer den sig mycket från maten som ni äter hemma?

* 2. Är det viktigt för er att kunna äta "vardagsmat" även när ni campar?

* 3. Hur förvarar ni maten när ni campar? Uppstår det några problem med att packa med mat/förvara mat?

* 4. Har det uppstått några problem med matberedning under campingsemestern? Isåfall vilka?

* 5. Hur rengör ni kokkärl, tallrikar etc efter måltiden?

* 6. Upplever ni det problematiskt att hålla rent kokkärl, tallrikar etc?

* 7. Om ja, varför?

* 8. Slutligen, har det uppstått några andra problem relaterat till mat (förvaring, beredning, förtäring och rengöring) under era campingsemestrar? Vad skulle kunna förbättras för att höja campingupplevelsen?

T