Question Title

* 1. Контакти

Question Title

* 2. Каква е вашата цел с този проект?
Пример.: Отваряме нов клон и имаме повишаваща се нужда от висококвалифицирани кадри.
Пример: Искаме да увеличим познаваемостта на компанията с цел..... 
Моля, отговорете в детайли тук:

Question Title

* 3. Колко отдела имате? Всички отдели на една локация ли са? (В 1 офис или разпръснати на различни локации?) Моля, ако имате различни отдели в различни градове, отбележете го.


Пример:
- София – 109 човека
- Варна - 28 човека
- Париж – 9 човека, няма представители във всички отдели
- Монреал – отваряне след 3 месеца с 1 търговски представител.

Отдели:  
-  търговски
-  маркетинг
-  финанси
-  логистика 
-  склад

Моля, отговорете тук:

Question Title

* 4. Колко служителя има компанията? Моля, отблежете колко от тях са специалисти, работници и колко от тях среден и висш мениджмънт, част от администрацията.

Моля, отговорете тук:

Question Title

* 5. Провеждате ли годишна анкета за „Удовлетвореност“ и/или „Ниво на Задоволеност“? Ако да, от колко години?

Question Title

* 6. Участвате ли в други проучвания? Моля, отбележете тези, които провеждате или в които участвате, както и ако има коментар по Вашата оценка за проучванията към момента :

Question Title

* 7. Конкуренция
Моля, избройте имената на конкурентите от вашата индустрия или в същия сегмент на пазара на труда.

T