Screen Reader Mode Icon
 
تجربه و بازخورد شما برای ما مهم است زیرا به بهبود ارائه خدمات ما کمک می کند. این نظرسنجی برای همه کسانی است که خدماتی را از مرکز دریافت کرده اند (به عنوان مثال: کودکان، جوانان، بزرگسالان و خانواده ها). پاسخ به نظرسنجی تاثیری بر خدمات فعلی یا آتی دریافتی شما نخواهد داشت و تمامی اطلاعات محرمانه باقی خواهند ماند.

Question Title

*
من در برنامه(های) زیر شرکت کرده ام: همه موارد مربوط را بررسی کنید

Question Title

*
چه مدت است که با مرکز مشارکت می کنید؟

Question Title

*
چطور در مورد ما شنیدید ؟ همه موارد زیر را بررسی کنید.

Question Title

*
لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را در مورد عبارات زیر به ما بگویید

  کاملا موافق
😁
موافق
🙂
مخالف
😕
کاملا مخالف
😡
ترجیح می دهید پاسخ ندهید
😐
احساس می کنم ساعت ها، روزها و مکان برنامه ها و خدمات برای من مفید بود
من می توانم به برنامه ها و خدمات به زبان انتخابی خود دسترسی داشته باشم.           
من احساس می کنم مورد استقبال کارکنان  قرار می گیرم (حضوری، از طریق زوم یا تلفن).
احساس می کنم مورد احترام، شنیده شدن و درک شدن هستم.                             
احساس می کنم فرهنگ(ها)، باور(ها) و ارزش(ها) من محترم است.             
  من از برنامه ها و خدمات مرکز راضی  هستم.

Question Title

*
از تجربه خود در مرکز ما بگویید. اگر ترجیح می‌دهید با کسی صحبت کنید، لطفاً با شخص زیراز طریق ایمیل یا تلفن تماس بگیرید:
Chantal Pomerleau
cpomerleau@crcoc.ca
613-830-4357 ext.210

Question Title

*
به ما بگویید چگونه می توانیم برنامه ها و خدمات خود را بهبود بخشیم.

از اینکه وقت خود را برای کمک به ما در ارائه خدمات بهتر به شما اختصاص دادید متشکریم
0 of 6 answered
 

T