Etapa Studiilor de Fundamentare

Consiliul Local Pănet, cu sprijinul proiectantului  SC Eco Maps SRL, a demarat în anul 2023 procesul de realizare a Studiilor de Fundamentare aferente Planului Urbanistic General (PUG) . Rolul acestui document de planificare urbană cu caracter director este să fundamenteze deciziile autorităților publice locale, ale mediului de afaceri și ale comunităților locale. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitatea administrativ-teritorială, de către alte tipuri de actori relevanți (instituții publice, companii private, ONG-uri și alte structuri de tip asociativ) și de către cetățenii comunei.
 
În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare urbană a UAT-ului, care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră cele mai stringente, prin  completarea acestui chestionar.
 
Vă mulțumim!

Question Title

* 1. Vă rugam să completați următorul tabel în ceea ce privește infrastructura și serviciile tehnico edilitare, alegând felul priorității în care considerați că se încadrează:

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Rețeaua de distribuție a apei care nu deșervește tot arealul
Rețeaua de distribuție a apei - veche, deteriorată
Avariile frecvente în rețeaua de distribuție a apei
Rețeaua  de canalizare care nu deservește întregul areal
Rețeaua de canalizare deteriorată
Capacitatea insuficientă a conductelor de canalizare
Rețeaua de alimentare cu gaze naturale care nu deservește întregul areal
Rețeaua de alimentare cu gaze deteriorată
Dificultăți în extinderea rețelei de distribuție a gezelor naturale
Rețeaua de energie electrică care nu deservește întregul areal
Rețeaua de energie electrică deteriorată
Întreruperi frecvente/căderi de tensiune
Rețeua de comunicații nu acoperă tot arealul (internet, telefonie)
Lipsă de semnal telefonie mobilă

Question Title

* 2. Vă rugam să completați următorul tabel în ceea ce privește infrastructura și serviciile de transport, alegând felul priorității în care considerați că se încadrează:

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Lipsa unor linii de transport public
Capacitatea insuficientă de transport public
Frecvența redusă a mijloacelor de transport
Vechimea parcului (public) auto
Congestia traficului
Lipsa unor parcaje
Lipsa unor piste de biciclete
Semaforizare nesincronizată
Starea carosabilului
Lipsa de facilități pentru persoanele cu dizabilități
Altele:

Question Title

* 3. Vă rugam să completați următorul tabel în ceea ce privește infrastructura și serviciile sociale, alegând felul priorității în care considerați că se încadrează:

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Lipsa unităților medicale
Capacitatea insuficientă a unităților medicale
Număr insuficient de cadre medicale
Aparatură medicală depășită
Lipsa de tehnologie/echipamente medicale
Lipsa de facilități pentru persoanele cu dizabilități
Număr insuficient de unități educaționale
Capacitatea insuficientă a unităților școlare actuale
Personalul calificat insuficient
Lipsa de dotare a laboratoarelor
Săli și terenuri de sport insuficiente
Lipsa unei biblioteci
Lipsa unui cabinet medical școlar
Lipsa de servicii sociale
Capacitatea insuficientă a infrastructurii existente (referitor la serviciile sociale)
Personalul insuficient (servicii sociale)
Dotări insuficiente

Question Title

* 4. Vă rugam să completați următorul tabel în ceea ce privește domeniul spațiilor publice, alegând felul priorității în care considerați că se încadrează:

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Lipsa spațiilor publice
Suprafața insuficientă a actualelor spații publice
Lipsa mobilierului urban
Lipsa spațiilor verzi (grădini, parcuri)
Lipsa locurilor de joacă pentru copii
Insuficiența iluminatului public
Lipsa de facilități pentru persoanele cu dizabilități

Question Title

* 5. Vă rugam să completați următorul tabel în ceea ce privește locuirea și clădirile, alegând felul priorității în care considerați că se încadrează:

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Clădiri publice - Pierderi energetice prin neizolare termică
Instalații/echipamente de utilități necorespunzătoare
Degradarea exterioară a clădirilor (fațadă, acoperiș)
Degradarea spațiilor interioare
Lipsa de facilități pentru persoanele cu dizabilități
Locuințe colective/individuale - Pierderi energetice prin neizolare termică
Lipsa de racordare la utilități
Degradarea clădirilor
Calitatea necorespunzătoare a spațiului adiacent locuințelor colective

Question Title

* 6. Vă rugăm să completați următorul tabel referitor la patrimoniul cultural (probleme generate de):

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Starea fizică a clădirilor
Deteriorarea fațadei, a acoperișului
Deteriorarea spațiului interior
Neatractivitatea spațiului înconjurător monumentului
Lipsa de facilități pentru persoanele cu dizabilități

Question Title

* 7. Vă rugăm să completați următorul tabel referitor la starea mediului (probleme generate de):

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Existența unor surse majore de poluare (a aerului, apei, solului)
Poluare datorată traficului
Poluarea sonoră
Lipsa de conectare la serviciul de salubritate
Lipsa de servicii de colectare selectivă a deșeurilor
Existența unor zone de depozitare necontrolată a deșeurilor

Question Title

* 8. Vă rugăm să completați următorul tabel referitor la riscuri naturale și tehnologice (probleme generate de):

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Inundații
Deplasări în masă (de teren)
Activități economice (ex. Pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase)

Question Title

* 9. Vă rugăm să completați următorul tabel referitor la dezvoltarea economică, forța de muncă și situația socială (probleme generate de):

  Prioritate 1: Rezolvare urgentă în 1-3 ani Prioritate 2: Rezolvare în termen de 4-6 ani Prioritate 3: Rezolvare în termen de 7-10 ani
Lipsa investițiilor
Lipsa infrastructurii de suport
Lipsa unor facilități pentru investitori
Lipsa forței de muncă cu o calificare ridicată
Lipsa de terenuri pentru noi investiții
Migrația populației active
Oferta scăzută de locuri de muncă
Puține domenii de activitate pe piața muncii
Număr redus de agenți economici
Infracționalitatea ridicată
Agresivitatea pe stradă
Vandalizarea spațiului public sau privat
Forțele de ordine insuficiente

Question Title

* 10. Care credeți că sunt principalele trei resurse ale comunei, care pot genera dezvoltare în următorii 10 ani?

Question Title

* 11. Care dintre aceste resurse credeți că ar trebui valorificată, în primul rând, pentru a genera o creștere economică sustenabilă?

Question Title

* 12. Care credeți ca sunt principalele avantaje pe care le are orașul la nivelul:

Question Title

* 13. Care credeți ca sunt principalele trei riscuri care pot bloca/frâna dezvoltarea orașului în următorii 10 ani?

Question Title

* 14. Care credeți că sunt principalele trei direcții de dezvoltare pe care comuna ar trebui să le urmărească în viitorii 10 ani?

Question Title

* 15. Denumirea instituției/organizației/ONG-ului:

Question Title

* 16. Domeniul principal de activitate:

Question Title

* 17. Funția respondentului:

T