Borang Kaji Selidik Projek Pemetaan Peraturan bagi Agensi-Agensi Kerajaan Negeri Kelantan

Kami penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan menjalankan satu projek penyemakan semula dan pengemaskinian perundangan dan peraturan yang dilaksanan oleh pihak agensi tempatan bagi melaksanakan agenda Amalan Baik Peraturan (GRP) di peringkat Negeri Kelantan. Segala kerjasama dari pihak tuan-puan amatlah kami hargai.

T