Cyfle i ennill noson i ddau ym Mhortmeirion!

Llenwch Holiadur Eryri Mynyddoedd a Môr i fod â chyfle i ennill noson i ddau, gan gynnwys swper a brecwast ym Mhortmeirion. Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i drigolion y DU sydd dros 18 oed yn unig.
Dyddiad cau: 5pm, 29 Tachwedd 2024.

Win a night’s stay for two at Portmeirion!

Fill in the Eryri (Snowdonia) Mountains and Coast Survey to be in with a chance to win a night’s stay for two, including dinner and breakfast at Portmeirion. The prize draw is open to UK residents over 18 years of age only.
Closing date: 5pm on 29th November 2024.

Question Title

* 1. Cyn ymweld â gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr, oeddech chi’n bwriadu ymweld ag Eryri / Pen Llŷn yn y 12 mis nesaf? / Before visiting the Snowdonia Mountains and Coast website, were you planning to visit Eryri / Llŷn Peninsula in the next 12 months?

Question Title

* 2. Nawr eich bod wedi ymweld â gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr, ydych chi bellach yn bwriadu ymweld ag Eryri / Pen Llŷn yn y 12 mis nesaf? / Having visited the Snowdonia Mountains and Coast website, are you now planning to visit Eryri / Llŷn Peninsula in the next 12 months?

Question Title

* 3. Os ydych yn bwriadu ymweld, ydych yn bwriadu aros dros nos? Os na, ewch ymlaen i gwestiwn 8. / If you are planning to visit, are you planning to stay overnight? If not, go ahead to question 8.

Question Title

* 4. Oddeutu sawl noson ydych chi’n bwriadu aros? / Approximately how many nights do you intend to stay?

Question Title

* 5. Oddeutu faint o bobl fydd yn eich grŵp? / Approximately how many people will be in the group?

Question Title

* 6. O le ydych chi'n ymweld ag Eryri / Pen Llŷn? / Where are you visiting Eryri / Llŷn Peninsula from?

Question Title

* 8. Os ydych yn bwriadu ymweld, ydych chi’n bwriadu dod am y dydd (gan dreulio o leiaf 3 awr yn yr ardal)? / If you are planning a visit, are you planning a day visit (spending a minimum of 3 hours in the area)?

Question Title

* 9. Os felly, oddeutu faint o bobl fydd yn eich grŵp? / If yes, approximately how many will be in the group?

Question Title

* 10. O le ydych chi'n ymweld ag Eryri / Pen Llŷn? / Where are you visiting Eryri / Llŷn Peninsula from?

 
100% of survey complete.

T