1. INTRODUCCIÓ

 
12% of survey complete.
L'enquesta pretén obtenir informació sobre el grau d'utilització de l'Estadística a la gestió empresarial, i està dirigit a totes les empreses que utilitzen algun tipus d'anàlisi de dades per millorar la presa de decisions, sense importar la ubicació, grandària o activitat econòmica.

Es recomana que l'enquesta sigui contestada per una de les següents persones a l'empresa:

1) Gerent / Responsable de Qualitat.

2) Gerent / Responsable de les tecnologies d'informació.

3) Responsable de l'administració de les bases de dades de l'empresa.

4) Responsable dels projectes de millora.

Tota la informació proporcionada serà tractada amb la més estricta confidencialitat. El temps necessari per respondre l'enquesta és entre 10 a 15 minuts.

Els preguem responguin a les preguntes de la forma més detallada i amb el màxim rigor possible. El valor i utilitat d'aquesta recerca queden condicionats per la veracitat i fidelitat de las teves respostes.

Finalment, manifestem la nostra completa disponibilitat a compatir els resultats de l’estudi i les conclusions que se’n derivin a qui ens demani i hagi participat en el mateix

T