Enquesta sobre la divulgació social de la ciència a les universitats de la Xarxa Vives

Aquesta enquesta s'envia des de la revista de difusió de la recerca acadèmica Pensem.cat als grups de recerca de les universitats de la Xarxa Vives, en un estudi sobre com s'organitza la disseminació, difusió i divulgació de la recerca científica.

Les dades seran tractades de forma anònima i només se'n faran públics els resultats agregats.

S'entén per disseminació, difusió i divulgació de la recerca científica totes aquelles activitats realitzades pels grups investigadors per donar a conèixer la seva tasca científica més enllà dels circuits universitaris tradicionals (publicacions en 'journals', congressos, pòsters...).


NOTA FINAL: respondre l'enquesta té una durada inferior als 5 minuts.

Question Title

* 1. Indiqueu l'àrea de recerca del vostre grup

Question Title

* 2. Quina és la temàtica general de la vostra recerca?

Question Title

* 3. Quantes persones formen part del grup de recerca?

Question Title

* 4. En el vostre grup hi ha una persona que es dediqui específicament a la comunicació social de la recerca?

Question Title

* 5. Per quins canals acostumeu a fer difusió de la vostra recerca?

  Sempre que volem difondre els resultats d'una recerca De vegades ho hem fet Mai no ho hem fet NS/NC
Nota de premsa de la nostra Universitat
Web de la Universitat
Xarxes socials de la Universitat
Web pròpia
Xarxes socials pròpies
Articles de divulgació en revistes i premsa especialitzada
Articles de divulgació en premsa generalista
Enregistrament de vídeos
Entrevistes

Question Title

* 6. Indiqueu si en el vostre grup de recercadisposeu d'alguna de les eines següents:

Question Title

* 7. Creieu que les xarxes socials són útils per a la divulgació de la vostra recerca?

  Molt en desacord En desacord D'acord Molt d'acord NS/NC
Són eines útils per difondre la nostra recerca al públic en general
Són eines útils per difondre la nostra recerca a un públic especialitzat
Demanen massa temps i no el tenim
No tenen tant d'impacte com es podria esperar
No és interessant
Ens caldria algú que s'hi pogués dedicar
Ens ho estem plantejant

Question Title

* 8. Quines llengües utilitzeu per comunicar socialment i divulgar la vostra recerca?

Question Title

* 9. Heu requerit suport a la traducció/correcció per publicar resultats de la recerca?

Question Title

* 10. Per vosaltres, quin nivell de prioritat tenen les següents activitats de difusió de la vostra recerca?

  1 (poca importància) 3 4 5 (molta importància)
Fer divulgació per al gran públic sobre el tema de la recerca
Arribar als sectors socials implicats per proveir-los de coneixement científic
Tenir impacte en les polítiques públiques per canviar-les

Question Title

* 11. Respecte al temps que dediqueu a la difusió social de la vostra recerca...

Question Title

* 12. Podeu indicar algun mitjà de divulgació científica generalista en què hagueu publicat articles o entrevistes?

Question Title

* 13. Alguna vegada heu rebut formació sobre comunicació de la recerca?

Question Title

* 14. Heu realitzat mai alguna activitat participativa (no acadèmica) a partir de la vostra recerca?

Question Title

* 15. Indiqueu quins tipus d'activitats de participació heu organitzat (si és el cas).

Question Title

* 16. Penseu que la divulgació de la recerca s’hauria de reconèixer com a mèrit en la carrera acadèmica?

Question Title

* 17. Voleu fer-nos algun comentari final?

Question Title

* 18. Perfil de la persona que respon l'enquesta

Question Title

* 19. RESPOSTA PER A ÚS INTERN: per evitar duplicitats, ens pots indicar a quin grup de recerca pertanys? 

Tal com hem dit, l'enquesta és anònima. Per tant, pots deixar la casella en blanc.

Question Title

* 20. Si vols rebre els resultats de l'enquesta, dóna'ns un correu de contacte:

T