De onderstaande energiekeuzes zijn dilemma’s waar gemeente Woerden voor komt te staan als het gaat om het grootschalig opwekken van duurzame energie. Het gaat om keuzes die invloed hebben op onze omgeving, het landschap van de gemeente en de manier waarop we hiermee omgaan. Wat is úw voorkeur bij de weergave van twee opties? Bij iedere vraag staat een toelichting waarover het dilemma gaat. De dilemma's zijn opgesteld op basis van de opbrengsten van de straatgesprekken, de online enquête en de inloopavonden georganiseerd in fase 1. 

Deze enquête is onderdeel van het participatietraject rondom het 'Afwegingskader voor grootschalige opwek duurzame energie'. Voor meer informatie over het afwegingskader en hele traject: kijk op www.woerden.nl/duurzameopwek. Invullen van de enquête duurt circa 5 minuten. Onderstaande beelden zijn getekende afbeeldingen bedoeld om het gesprek aan te wakkeren, geen concrete bouwplannen. 

Question Title

* 1. Energiekeuze 1: grote zonnevelden geclusterd of kleine zonnevelden verspreid? 
Extra informatie: 1 grote windmolen van 240 meter levert even veel elektriciteit op als een zonneveld van 20 hectare, of 20 kleine zonnevelden van 1 hectare.
 • Optie 1: op enkele plekken in het gebied een aantal grote zonnevelden.
 • Optie 2: veel kleine zonnevelden verspreid over het gebied, bijvoorbeeld op boerenerven.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'. 

Question Title

* 2. Toelichting/ anders

Question Title

* 3. Energiekeuze 2: kleine windmolens verspreid of grote windmolens geclusterd
Extra informatie: om evenveel elektriciteit op te wekken, zijn er 540 kleine windmolens nodig voor 1 grote windmolen.
 • Optie 1: een aantal grote windmolens (met een tiphoogte van 240 meter) dichtbij elkaar.
 • Optie 2: veel kleine molens verspreid over het gebied (met een tiphoogte van 21 meter) bijvoorbeeld op boerenerven.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 4. Toelichting/ anders

Question Title

* 5. Energiekeuze 3a: windmolens langs de snelweg of in het Groene Hart? Gezien vanaf de snelweg
De afweging is of deze geplaatst worden langs de snelweg, of geclusterd in het midden van het open landschap. Extra informatie: De vraag gaat over de locatie van de windmolen (niet de grootte van de windmolen).
 • Optie 1: windmolens in een rij langs de snelweg.
 • Optie 2: windmolens in het Groene Hart.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 6. Toelichting/ anders

Question Title

* 7. Energiekeuze 3b: windmolens langs de snelweg of in het open landschap? Dit is dezelfde energiekeuze, maar dan gezien vanaf het Groene Hart
 • Optie 1: windmolens in een rij langs de snelweg.
 • Optie 2: windmolens in het Groene Hart.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 8. Toelichting/ anders

Question Title

* 9. Energiekeuze 4: zonnevelden dichtbij de dorpsrand of verder van de dorpsrand af
 • Optie 1: zonnevelden dichtbij dorpsrand.
 • Optie 2: zonnevelden ver van de dorpsrand, in de richting van het open landschap.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 10. Toelichting/ anders

Question Title

* 11. Energiekeuze 5a: efficiënte opwek van energie of combineren met andere opgaven. Gezien van boven
Energie kan zo efficiënt mogelijk worden opgewekt, waardoor er bijvoorbeeld minder windmolens of zonnevelden nodig zijn. Echter is het ook mogelijk om ruimte te bieden aan andere opgaven, zoals bijvoorbeeld natuurontwikkeling. In de onderstaande energiekeuze levert optie 1 meer energie op (en is er dus minder grondgebruik nodig). Optie 2 combineert opgaven, door tussen de panelen ruimte te laten voor natuurontwikkeling. Hiervoor is dus meer grond nodig.
 • Optie 1: minder zonnevelden zonder ander ruimtegebruik.
 • Optie 2: meer zonnevelden in combinatie met een andere opgave.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 12. Toelichting/ anders

Question Title

* 13. Energiekeuze 5b: efficiënte opwek van energie of combineren met andere opgaven. Dit is dezelfde energiekeuze, maar dan gezien vanaf de weg
 • Optie 1: minder zonnevelden zonder ander ruimtegebruik.
 • Optie 2: meer zonnevelden met versterking biodiversiteit.
 • Wilt u uw antwoord toelichten of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 14. Toelichting/ anders

Question Title

* 15. Energiekeuze 6: zonnevelden of windmolens in het Groene Hart? 
Het Groene Hart heeft behalve weidse uitzichten, ook diverse soorten flora en fauna. Bij de keuze voor zonnevelden blijft het weidse landschap gehandhaafd, maar kan er minder ruimte zijn voor weidevogels. Voor windmolens geldt dat wanneer zij hoog genoeg zijn, zij ruimte geven aan de natuur. Daarnaast wekt 1 grote windmolen met een tiphoogte van 240 meter evenveel op als 20 hectare zonneveld. Wat heeft uw voorkeur?
 • Optie 1: zonnevelden op het grasland. Zonnepanelen kunnen ervoor zorgen dat weidevogels minder ruimte krijgen. 
 • Optie 2: windmolens in het Groene Hart. Hierbij kunnen eventuele open zichten minder aanwezig zijn.
 • Wilt u uw antwoord toelichting of iets anders invullen? Dit kunt u doen in het onderstaande tekstvlak 'toelichting/anders'.

Question Title

* 16. Toelichting/ anders

Question Title

* 18. Toelichting/ anders

Question Title

* 20. Toelichting/ anders

Question Title

* 21. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 22. Wat is uw postcode?

Question Title

* 23. Wilt u op de hoogte blijven? Vul uw mailadres in en ontvang in het vervolg de nieuwsbrief (Energie Update Woerden)

0 of 23 answered
 

T