Question Title

* 1. Met hoeveel respect gaat de werknemer om met teamleden?

  Uitermate veel respect Zeer veel respect Redelijk veel respect Zonder enig respect

Question Title

* 2. Hoe behulpzaam is de werknemer ten opzichte van teamleden?

  Uitermate behulpzaam Zeer behulpzaam Niet erg behulpzaam Helemaal niet behulpzaam

Question Title

* 3. Hoe goed communiceert de werknemer met anderen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 4. Hoeveel moeite doet de werknemer om zichzelf te verbeteren?

  Uitermate veel moeite Zeer veel moeite Redelijk veel moeite Niet erg veel moeite Helemaal geen moeite

Question Title

* 5. Hoe ontvankelijk is de werknemer voor feedback?

  Uitermate ontvankelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk

Question Title

* 6. Vraagt de werknemer gemakkelijk om verduidelijking als iets niet duidelijk is?

  Uitermate gemakkelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk

Question Title

* 7. Hoe bekwaam gaat de werknemer om met een conflict of een verschil van mening?

  Uitermate bekwaam Zeer bekwaam Redelijk bekwaam Niet erg bekwaam Helemaal niet bekwaam

Question Title

* 8. Hoe goed doet de werknemer zijn best om de verwachtingen van de klant te overtreffen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 9. Hoe goed kan de werknemer zich verplaatsen in de klant?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 10. Hoe goed stemt de werknemer zijn communicatie af op individuele klanten?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 11. Hoe goed is de werknemer op de hoogte van de productlijnen van het bedrijf?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 12. Hoe waarschijnlijk is het dat de werknemer gedane beloften nakomt?

  Uitermate waarschijnlijk Zeer waarschijnlijk Redelijk waarschijnlijk Niet erg waarschijnlijk Helemaal niet waarschijnlijk

Question Title

* 13. Hoe gedreven is de werknemer?

  Uitermate gedreven Zeer gedreven Redelijk gedreven Niet erg gedreven Helemaal niet gedreven

Question Title

* 14. Hoe goed gaat de werknemer om met stressvolle situaties?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 15. Past de werknemer zich snel of langzaam aan veranderingen aan?

  Uitermate snel Zeer snel Niet snel en niet langzaam Tamelijk langzaam Zeer langzaam Uitermate langzaam

Question Title

* 16. Hoe ontvankelijk is de werknemer voor kritiek?

  Uitermate ontvankelijk Zeer ontvankelijk Redelijk ontvankelijk Niet erg ontvankelijk Helemaal niet ontvankelijk

Question Title

* 17. Hoe goed is de werknemer in het delegeren van taken aan de juiste personen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 18. Hoe vaak herkent de werknemer goede prestaties van anderen?

  Altijd Vaak Soms Een enkele keer Nooit

Question Title

* 19. Hoe goed kan de werknemer bij het uitvoeren van taken prioriteiten stellen?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

Question Title

* 20. Hoe goed draagt de werknemer bij aan de ontplooiing van teamleden?

  Uitermate goed Zeer goed Redelijk goed Niet erg goed Helemaal niet goed

T