Description and Objectives

Namen raziskave ob Svetovnem dnevu požiranja je ozaveščanje svetovne strokovne in laične javnosti, s ciljem izboljšanja ozaveščenosti o motnjah požiranja, njihovem prepoznavanju, posledicah, zapletih in obravnavi.

Evropsko združenje za motnje požiranja (ESSD) ob praznovanju Svetovnega dneva požiranja sodeluje s kratko raziskavo, v kateri bodo zbrani podatki o deležu bolnikov, ki so v tednu Svetovnega dneva požiranja (od ponedeljka, 9. decembra, do petka, 13. decembra 2019) presejani/ocenjeni zaradi orofaringalne disfagije. Zbrani bodo tudi podatki o vrsti uporabljenih presejalnih/ocenjevalnih postopkov, vrsti bolnikov, ki so presejani/ocenjeni, ter deležu zabeležene orofaringalne disfagije. Poleg zbiranja podatkov, si ESSD prizadeva tudi za izboljšanje prepoznavnosti motenj požiranja in s tem povezano uporabo MKB kodiranja za disfagijo v medicinski dokumentaciji.

ESSD-jeva raziskava ob Svetovnem dnevu požiranja se redno izvaja že od leta 2014, pilotska študija pa je bila izvedena v letu 2011. Vprašalnik je objavljen v enajstih jezikih. Odgovore podajajo strokovnjaki s področja disfagije s celega sveta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T