Popis a ciele

Účelom Svetového dňa prehĺtania je uskutočnenie celosvetovej kampane zameranej na zvýšenie povedomia zdravotníckych pracovníkov, ako aj verejnosti o poruchách prehĺtania, ich príčinách, včasnom odhalení, komplikáciách a manažmente.

Európska spoločnosť pre poruchy prehĺtania (ESSD) participuje na Svetovom dni prehĺtania. Realizuje krátky prieskum s cieľom zozbierať údaje o tom, koľko pacientov je skrínovaných a / alebo hodnotených na orofaryngeálnu dysfágiu počas týždňa okolo Svetového dňa prehĺtania (tento rok od pondelka 9. do piatka 13. decembra 2019). Zisťuje sa, aké nástroje skríningu a hodnotenia sa používajú, aký typ pacientov sa skrínuje a hodnotí a ako sa uvádza (hlási) orofaryngeálna dysfágia. ESSD okrem zhromažďovania užitočných informácií podporuje používanie kódov ICD (MKCH) pre dysfágiu v lekárskych správach, aby sa zvýšila viditeľnosť ochorenia.

Dotazník Svetového dňa prehĺtania ESSD sa realizuje každoročne od roku 2014, pričom pilotný prieskum sa uskutočnil v roku 2011. Tento prieskum je teraz dostupný v jedenástich jazykoch a vypĺňajú ho zdravotnícki pracovníci v oblasti dysfágie na celom svete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T