ПОМОЗИТЕ НАМ ДА ОБЛИКУЈЕМО БУДУЋА РАДНА МЕСТА У СЕКТОРУ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ.

Поштоване колеге,

Захваљујемо Вам се на времену које сте издвојили за испуњавање ове важне анкете.
Ова анкета представља део ESSA-Sport пројекта и финансира се од стране Европске Комисије из Еразмус+ програма. Реализацију програм координише организација: European Observatoire of Sport and Employment (EOSE).

Пројекат представља транснационалну иницијативу свих чланица ЕУ која укључује 18 националног партнера и 5 Европских мрежа.
 
Пун назив пројекта је: European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport).

Циљ овог пројекта је да унапреди и побољша понуду радних вештина у сектору Спорта. Мишљење послодаваца је од виталног значаја за успех овог пројекта, а резултати анкете ће бити искоришћени за информисање:

  • 28 националних извештаја и акционих планова – по један за сваку чланицу ЕУ;
  • прву свеобухватну анализу запошљавања и радних вештина у целокупном сектору Спорта и Физичке активности на нивоу ЕУ;
  • први Самит ЕУ о радним вештинама запослених и волонтера у сектору Спорта и Физичке активности који ће бити организован током 2019.

Циљ нам је да представимо ставове и мишљење послодаваца о тренутној ситуацији у сектору Спорта и кључне изазове са којима се Спортски сектор данас суочава, са којима се свакодневно развија, мења и постаје све важнији фактор за друштвено економску будућност ЕУ, као и да предложимо смернице за будуће активности у сектору Спорта и Физичке активности.
 
БИТНО НАМ ЈЕ ВАШЕ МИШЉЕЊЕ. Попуњавањем ове анкете од стране људи из струке, омогућићете дубљу анализу проблематике у сектору Спорта која је специфично везана за вашу земљу, а које ће у будућности допринети:

  • позитивном утицају на квалитет образовања и радног оспособљавања, како би се осигурало да сектор Спорта и Физичке активности, ангажује адекватна стручна и квалификована лица као запослене професионалаце и волонтере који су му неопходни за успех;
  • бољем приступу приликом пружању помоћи при запошљавању, као и у активностима каријерног вођења и саветова.

Само попуњавање анкетног упитника не би требало да траје дуже од 25 минута, а сви Ваши одговори биће искључиво третирани као анонимни и строго поверљиви. Обрада података се врши у складу са Уредбом ЕУ о општој заштити података (GDPR).

У случају да Вам је потребна било каква помоћ у тумачењу питања или приликом попуњавања анкетног упитника, слободно можете контактирати националног координатора за ESSA-Sport пројекат Центар за примењени менаџмент у спорту доо Београд, www.primus.edu.rs или директно на jovanovic_sergio@yahoo.com (Госп. Јовановић Срђан, директор Центра).

Све додатне информације о пројекту можете пронаћи и на званичној веб страници пројекта: www.essa-sport.eu

Са поштовањем,

Менаџмент тим ESSA-Sport пројекта
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T