PADĖKITE FORMUOTI ATEITIES SPORTO DARBO JĖGĄ

Mieli kolegos,
 
Dėkojame už jūsų laiką dalyvaujant apklausoje.
 
Šis tyrimas yra dalis ESSA-Sporto projekto, kurį finansavo Europos Komisija pagal "Erasmus +" programą ir kurį koordinuoja Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE).

Tai transnacionalinė visos ES iniciatyva, kurioje dalyvauja 18 nacionalinių partnerių ir 5 Europos tinklai.
 
Projekto pavadinimas yra Europos sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus įgūdžių aljansas (ESSA-Sport).

Projekto tikslas - tobulinti įgūdžių pasiūlą sektoriui. Darbdavių nuomonės yra svarbios projekto sėkmei, o apklausos rezultatai bus naudojami:
  • 28 nacionalinėse ataskaitose ir įgūdžių veiksmų planams sporto sektoriui - po vieną kiekvienai ES valstybei narei;
  • pirmajai visos ES užimtumo ir įgūdžių analizei visame sektoriuje;
  • 2019 m. surengtam pirmams ES sporto sektoriaus kvalifikacijos aukščiausio lygio susitikimui.
Mes siekiame pristatyti darbdavių požiūrį į sporto sektoriaus realijas ir iššūkius, kurie auga, keičiasi ir tampa vis svarbesni Europos socialinei ir ekonominei ateičiai, ir pateikia rekomendacijas būsimiems veiksmams.
 
MŪSŲ REIKIA JŪSŲ POŽIŪRIO.
Užpildę klausimyną, jūs pateiksite gyvybiškai svarbius jūsų šalies įrodymus, kurie:
  • darys įtaką švietimo ir mokymo nuostatoms, siekiant užtikrinti, kad sektoriuje būtų reikalingų kvalifikuotų specialistų ir savanorių darbo jėgos;
  • padės formuoti įdarbinimo ir karjeros patarimus.
Klausimyno pildymas turėtų užtrukti ne ilgiau kaip 25 minutes, o jūsų atsakymai bus nagrinėjami anonimiškai ir konfidencialiai. Duomenys bus tvarkomi laikantis Europos reikalavimų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Jei jums reikia pagalbos užpildžius klausimyną, kreipkitės į savo nacionalinį ESSA-sporto koordinatorių Vilmą Čingienę (v.cingiene@mruni.eu) iš Mykolo Romerio universitetoarba Simone Digennaro (s.digennaro@unicas.it) iš Kasino ir Pietų Lazio universiteto, kuris vadovauja šiai mokslinių tyrimų veiklai.

Daugiau informacijos rasite oficialiame projekto tinklalapyje: www.essa-sport.eu

We look forward to receiving your response

Pagarbiai,
 
ESSA-Sport projekto valdymo grupė
 
 This project has been funded with support from the European Commission. This online survey reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 
2% of survey complete.

T